Styrelsen

Ordförande
Håkan Beckius, Strandvägen 2, 613 35 OXELÖSUND
tel. 073-8157452
e-post: hakan.beckius@klubbmaritim.com

Vice ordförande
Dan Agardh, Basilikavägen 2 D, 702 18 Örebro,
tel 019-765 29 57, 070-321 83 41,
e-post: Dan Agardh

Sekreterare
Jan Larsson, Grenljusbacken 15, 3 tr, 117 65 Stockholm,
tel 08-775 99 44,
076-821 99 44, e-post: Jan Larsson

Vice sekreterare
Frans Lundquist, Kaggeledsgatan 38 A, 416 74 Göteborg,
tel: 073-987 43 55, e-post: Frans Lundquist

Kassör
Tomas Johannesson, Malörtsvägen 11, 260 40 Viken,
tel: 0735-51 15 49,
fax: 042-236629, e-post: Tomas Johannesson

Suppleant

Benny Nilsson

benny.nilsson@klubbmaritim.com