Halmstad

Klubb Maritim Halmstad har som sitt huvudsakliga syfte att under trevliga former ordna möten i Halmstad för medlemmarna.

Hos oss träffas unga och gamla, segelfartygsentusiaster, beundrare av gamla skutor och fiskefartyg. Du hittar ångfartygsfantaster, färje- och kryssningsentusiaster och även personer med intresse för örlogsfartyg. En del har seglat själva och andra har fartygen som hobby. Det viktiga är att alla är lika välkomna!

Möten under hösten 2022:

2022-09-01Resan till Amerika – Bengt Herrman
2022-10-06Uddevallavarvets fartygstyper – RIckard Sahlsten
2022-11-03Sjöräddningen i Grötvik – Magnys Rydberg
2022-12-01Jag tog färjan till Travemünde – Anders Bergenek

Mötena äger rum i Sjömanskyrkan på Strandgatan 5 med start kl 17:30. Vi erbjuder föredrag, månadens sjömanssång, tidningsbyten, trevlig gemenskap med mera. Kaffe och bulle serveras för 30 kr.
Hjärtligt välkomna! 

Kontakt: halmstad@klubbmaritim.com