Halmstad

Klubb Maritim Halmstad har som sitt huvudsakliga syfte att under trevliga former ordna möten i Halmstad för medlemmarna.

Hos oss träffas unga och gamla, segelfartygsentusiaster, beundrare av gamla skutor och fiskefartyg. Du hittar ångfartygsfantaster, färje- och kryssningsentusiaster och även personer med intresse för örlogsfartyg. En del har seglat själva och andra har fartygen som hobby. Det viktiga är att alla är lika välkomna!

Möten under hösten 2022:

23-03-02Jag tog färjan till Travemünde – Anders Bergenek
23-04-13Lars Andersson. Från Finnboda Varv till Punta Arenas med Johnson Line (obs nytt datum)
23-04-05Johan Påhlman. Ämne meddelas senare
23-06-01Anders Bergenek. Italienska jagare till Sverige 1940

Mötena äger rum i Sjömanskyrkan på Strandgatan 5 med start kl 17:30. Vi erbjuder föredrag, månadens sjömanssång, tidningsbyten, trevlig gemenskap med mera. Kaffe och bulle serveras för 30 kr.
Hjärtligt välkomna! 

Kontakt: halmstad@klubbmaritim.com