Halmstad

Klubb Maritim Halmstad har som sitt huvudsakliga syfte att under trevliga former ordna möten i Halmstad för medlemmarna.

Hos oss träffas unga och gamla, segelfartygsentusiaster, beundrare av gamla skutor och fiskefartyg. Du hittar ångfartygsfantaster, färje- och kryssningsentusiaster och även personer med intresse för örlogsfartyg. En del har seglat själva och andra har fartygen som hobby. Det viktiga är att alla är lika välkomna!

Möten under hösten 2022:

2023-02-02Årsmöte. Anders Bergenek. Julen 1915 med ett okänt fartyg i Halmstad.
2023-03-02Jag tog färjan till Travemünde – Anders Bergenek
2023-02-02Jan Benninger/Anders Bergenek. Halmstads hamns historiska utveckling.

Mötena äger rum i Sjömanskyrkan på Strandgatan 5 med start kl 17:30. Vi erbjuder föredrag, månadens sjömanssång, tidningsbyten, trevlig gemenskap med mera. Kaffe och bulle serveras för 30 kr.
Hjärtligt välkomna! 

Kontakt: halmstad@klubbmaritim.com