Lidköping

Klubb Maritim Lidköping har som syfte att samla sjöfartsintresserade i Lidköping med omnejd. Avdelningen ingår i riksföreningen Klubb Maritim som är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord. Intresserad? Välkommen till något av våra medlemsmöten! Eller kontakta någon i styrelsen!