Välkommen till Klubb Maritim!

Klubb Maritim är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord. Klubb Maritim har funnits sedan 1963 och har idag närmare 4000 medlemmar i Sverige och utomlands. Därmed är det en av de största föreningarna i världen inom sitt område.

Klubb Maritim i Kalmar säljer kepsar.

Läs om handboken om hur man släktforskar om sjöfolk.

En bok om ångbåtar i Gävle kan köpas genom Klubb Maritims avdelning i Gävle.

2022-05-22: Skeppsregistret är uppdaterat. 

2021-09-25: Årsmöte i Göteborg, anmäl deltagande till fransl@gmail.com

2021-01-04: Protokoll från årsmötet 2020 och nya stadgar.

2020-12-19: Ny efterlysning.

 


jubileumsbokKöp vår jubileumsbok om Klubb Maritim 1963-2013.

Boken kostar för medlemmar 200:- vartill kommer porto med 60:-.
För icke medlemmar är priset 250:- + porto 60:-
Beställ boken omgående, så att du inte går miste om den!

Beställning gör du genom att sätta in beloppet på Plusgiro 66 68 87-5 eller Bankgiro 705-4430. Glöm inte att ange namn och adress samt medlemsnummer (om du är medlem).

Läs mer om boken.


Se medlemmarnas fartygsbilder i digitala album.

Här finns möjlighet att skapa digitala fotoalbum för föreningsmedlemmarnas fotografier.

Mer:

En sida med information om hur man forskar om fartyg och sjömän.

Senaste bildspelet med fartygsbilder från medlemmarna:

//medlem.maritimmedia.se/#!album-47

 

Alla medlemmar får medlemstidningen Båtologen som utkommer med 6 nummer per år. I den kan du läsa om både äldre och nyare fartyg, om redare och folket ombord, och mycket annat.

Skaffa dig Klubb Maritims matrikel! Du får den utan kostnad i digital form, antingen via e-post eller på ett insänt USB-minne till Båtologens adress!