Kalmar

Tisdag den 14 november
Kent Lifberg berättar om branden ombord på STOLT SPUR och
ANCO SPUR, som skedde under dockning vid Sembavangvarvet i Singapore.

Det är öppna föreläsningar på Sjöfartshögskolan
nästa gång är den 25 oktober Den handlar om Framtidens isbrytare.
Mer info. hittar du på Lnu.se/sjo

Fredag den 8 december
Då har vi vårt julbord (det kommer från samma ställe som förra året) klockan 1800 det är anmälningsplikt.
till Birger eller till Ingvar.

2024
Inget möte i januari utan det blir ÅRSMÖTE tisdag den 13 februari.

Kontakt: kalmar@klubbmaritim.com