Riksföreningen

Styrelse:

Ordförande Håkan Beckiushakan.beckius@klubbmaritim.com
KassörTomas Johannessonbatologen@klubbmaritim.com
SekreterareJan Larssonjan.larsson@klubbmaritim.com
LedamotDan AgardhDan.agardh@klubbmaritimcom
LedamotFrans Lundquistfrans.lundquist@klubbmaritim.com
SuppleantBenny Nilssonbenny.nilsson@klubbmaritim.com
SuppleantVakant
RevisorÅke Persson ake.i.persson@outlook.com
RevisorLennart Rydberg lery.rydberg1812@gmail.com
RevisorssuppleantUno Oldenburg
Valberedning (kallande)Kjell Schönbeck
ValberedningFredrik Eljinfredrik.eljin@klubbmaritim.com

Årsmötesprotokoll, 2023

Årsmötesprotokoll, 2022