Bli medlem

Klubb Maritim är en förening öppen för alla, såväl enskilda som juridiska personer. För att bli medlem måste den av årsmötet fastställda årsavgiften betalas.

Medlemskap gäller kalenderår och kan påbörjas när som helst under året. I medlemsavgiften ingår samtliga under året utgivna nummer av medlemstidningen Båtologen. Den kommer ut med 6 nummer per år.

Följande medlemsavgifter gäller:

Ordinarie: 260 kr
Familj: 390 kr

För medlemmar bosatta i utlandet gäller följande priser:

Ordinarie: 40 € (euro)
Familj: 60 € (euro)

Medlemsavgiften kan betalas till:

Plusgiro 66 68 87 – 5, Klubb Maritim
Bankgiro 705 – 4430, Klubb Maritim
IBAN=SE745 0000 0000 5611 100 2473 och BIC=ESSESESS.
Swish 123 1477561

Utländska medlemmar kan också skicka årsavgiften kontant i brev till Tomas Johannesson, Malörtsvägen 11, SE-26362 Viken. Foreign members also can send the amount cash to Tomas Johannesson, Malörtsvägen 11, SE-26362 Viken, Sweden.

Gör så här för att anmäla dig som medlem:

Kopiera, fyll i och skicka oss ett mail till batologen@klubbmaritim.com med följande uppgifter:

Ja tack! Jag vill gärna bli medlem i Klubb Maritim
Namn:
Gatuadress:
Postnr/ort:
Tel/fax:
Specialintressen:
e-postadress: