Gävle

Klubb Maritim Gävle är en avdelning inom Klubb Maritims riksförening i Sverige. Föreningen är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord.

I vår avdelning kan du som bor i Gävle med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla som är intresserade av sjöfart. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen eller kom på nästa möte!

11 oktober- Fatala förlisningar åren 1945 och framåt, ångare och motorfartyg sträckan Stockholm och norrut, Christer Nilsson botaniserar runt tråkiga händelser i vår närhet

8 nov Film Wallenius Rederier 1958, främst från torrlastsidan

13 dec Film Sjökapten Erik Manvall´s minnen Krigsår o väntan på last, tankfart.

Vi  träffas som vanligt i Lions lokal, Vågskrivaregatan 4, Gävle kl 19.00. Välkommen!  Ta gärna med en kompis!

Reservation för ev. ändringar

Augusti – sommaruppehåll

13 september – Film Transatlantic minnen , främst roro Elgaren och Boogabilla

11 oktober- Fatala förlisningar åren 1945 och framåt, ångare och motorfartyg sträckan Stockholm och norrut, Christer Nilsson botaniserar runt tråkiga händelser i vår närhet

Vi träffas som vanligt i Lions lokal, Vågskrivaregatan 4, Gävle kl 19.00. Välkommen!  Ta gärna med en kompis!

Reservation för ev. ändringar

Styrelse


Ordf. Christer Nilsson

Kassör Lars Johansson

Sekr Stefan Söderberg

Ledamot Hans Wetteholm

Ledamot Stefan Jansson

Frågor besvaras av


Christer Nilsson

email: christern57@outlook.com

tel 076 812 36 58

Stefan Söderberg 

lexe.stefan@gmail.com

tel 0722 531485