Klubb Maritim Gävle är en avdelning inom Klubb Maritims riksförening i Sverige. Föreningen är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord.

I vår avdelning kan du som bor i Gävle med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla som är intresserade av sjöfart. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen eller kom på nästa möte!

Sommaruppehåll

Vi återkommer med höstens program

Mötena hålls i Lions lokal, Vågskrivaregatan 4, Gävle kl.1900.

Kaffe och macka till självkostnadspris 50 kronor (kontant eller swish).

Välkommen! Ta gärna med en kompis! 

Styrelse

Ordf. Peter Holmström

Kassör Lars Johansson

Sekr Stefan Söderberg

Ledamot Hans Wetteholm

Ledamot Stefan Jansson

Frågor besvaras av


Peter Holmstrröm

email: f.peter.holmstrom@gmail.com

tel 073 589 25 11

Stefan Söderberg 

lexe.stefan@gmail.com

tel 0722 531485