Stockholm

Klubb Maritim Stockholm är en avdelning inom Klubb Maritims riksförening i Sverige. Föreningen är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord.

I vår avdelning kan du som bor i Stockholm med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla som är intresserade av sjöfart. Ta gärna kontakt med någon av oss i styrelsen eller kom på nästa möte!

Möten

12 December kl 18,30 som vanligt.  Årsavslutning Med räksmörgås, öl eller vatten och kaffe . Christer Samuelsson berättar om årets ångbåtsmötet i Bergen och  Anders Winter om Lidwallsbåtens dag i Leksand.  Obligatorisk anmälan. till vice ordf. se nedan  Pris 60 kr 

28 januari kl 14,00 Obs Tiden !!  Stockholms avdelningens Årsmöte i föreningen  med trad. filmvisning. Föreningen bjuder på kaffe och kaka i någon form

20 februari  kl 18,30 som vanligt.  Thore Hansson och  Lars Göran Öman berättar om Sjötrafik i Lappland med inriktning på Stora Sjöfallsleden

27 februari kl. 18.00  är Stagneliusrummet  bokat för mässmöte  eftersom vi planerar att delta i Båtmässan i Älvsjö. Förberedelser ,Schemaläggning mm avhandlas. Du som vill representera klubben på mässan är Varmt Välkommen, men anmäl dig på telefon 076 – 150 15 18.  Vi kommer att deltaga 9-12 och 16-19 mars med en egen monter.

Anteckna gärna kommande mötesdagar. Program bestäms senare.

20 Mars

17 April

Lyssna på Vetenskapsradion Historia i P1 om ångbåtshistoria i Stockholm.

Vi träffas i Gästabudssalen, Hartwickska huset, Sankt Paulsgatan 39 A. Våra möten startar kl 18.30, om annat ej anges. Lokalen är öppen från kl. 18.00. Kaffe och kaka till självkostnadspris – 30 kronor.
Frågor besvaras av  Jan Larsson 08-775 99 44 eller på e-post: km@janivar.se

Övrigt

Beställ 2023 års Maritima kalender! Sätt in aktuellt belopp på pg 15 02 45 – 9 Glöm ej att ange namn och adress