Möten

2021

Årsmötet 2021 är uppskjutet till hösten. Inga aktiviteter planeras under våren, om inte lättnader i restriktionerna gör det möjligt.
Styrelsen

Ordinarie möteslokal är RCA-huset vid tullhamnen. Se bild nedan.

Välkommen!