Styrelsen

Jan Hermansson.
.
Ordförande:
Jan Hermansson
tel: 0522-15419
e-post: Jan Hermansson

.

Sekreterare:
Tore Petersson, tel 0522-18971

Kassör:
Leif-Erik Tullock, tel: 0304-671606, 0703-774753
e-post: leif-erik.tullock@klubbmaritim.com

Ledamöter:
Krister Blidsell, tel 0521-65824
Lars Blomqvist, tel 0521-66618