Föreningsmöten

Uddevalla3Vi håller ordinarie medlemsmöte den första helgfria tisdagen i varje månad, utom under juni – augusti. I januari sker mötet den andra tisdagen.

På våra möten ser vi på sjöfartsfilmer, byter och säljer fartygsfoton samt umgås och trivs. Alla intresserade är välkomna till trevlig samvaro och sjösnack!

Alla möten hålls  kl. 19.00 på Sjömanshusmuseet, St. Hellevigsgatan 4 i Uddevalla, tel 0522-13460. Välkommen!

Möten 2020:

Eftersom de flesta av våra medlemmar tillhör riskgruppen så har vi naturligtvis skött oss enligt instruktioner för att minska smittspridning av coronaviruset. Nu är det ju tillåtet att samlas högst 50 personer i sammankomster så följaktligen drar vi igång verksamheten till hösten igen. Om vi sitter glest bör det inte vara några problem.

Mötesdagar under hösten:
1/9, 6/10, 3/11 och 1/12.

Bilden är från ett tidigare medlemsmöte.

..