Julhälsning

Snart har vi lagt år 2012 till handlingarna. Jag ser med spänning fram mot jubileumsåret 2013 och de aktiviteter som föreningen planerar. Klubb Maritim är en fräsch 50-åring med mycket potential. Föreningens avdelningar är fyllda av aktiviteter och om du som medlem inte har besökt ett avdelningsmöte så passa på när möjlighet ges.

Från senaste styrelsemötet i Helsingborg kan jag rapportera att vi gick igenom budgeten för 2013. Biblioteket och Ritningsarkivet har slagits samman till en post som heter Mediateket. Anledningen till detta är att vår bibliotekarie Karl Osterman numera sköter både bibliotek, film- och ritningsarkiv. På förslag från bibliotekarien så kommer ritningarna från Uddevallavarvet att överföras till Landsarkivet i Göteborg. Principen kommer i fortsättningen att vara så att vi kommer att föra över ritningar till de landsarkiv som har övriga handlingar från varven ifråga. Detta innebär att endast de ritningar som landsarkiven inte finner intressanta blir kvar i klubbens arkiv.

Föreningen deltog även i år på bokmässan i Göteborg. Både Riksföreningen och Klubb Maritim Göteborg var på plats och deltagarna var mycket nöjda med upplägget varför föreningen även nästa år förhoppningsvis deltar.

2013 års första styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg den 2 februari.

Jag vill avsluta med att tacka alla medlemmar som ställt upp och arbetar ideellt i föreningen under det gångna året. Utan Er har vi ingen förening.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Jubileumsår.

Per Lycke
Ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Julhälsning

Klubb Maritim fyller 50 år 2013

Hoppas att ni alla har haft en bra sommar. Nu börjar hösten göra sitt intåg och aktiviteterna kommer igång igen inom våra avdelningar. Den 15 – 16 september deltog 23 personer på årets ordförandeträff. Ordförandeträffen var förlagd ombord på Birka Paradise (bilden till höger). På agendan stod förstås vårt kommande 50-årsjubileum. Planeringen är i fullgång med Helsingborgsavdelningen som ansvariga och med stöd och hjälp från huvudstyrelsen. Vi ser fram emot ett trevligt jubileum i Helsingborg i augusti 2013.

Under jubileumsåret kommer föreningen att anordna en resa till Istanbul. Resan sker i samarbete med resebyrån Världens resor. Resan till Istanbul sker den 5 – 11 maj 2013. Separat annons kommer inom kort på vår hemsida och i Båtologen nummer 6, 2012. Jag hoppas att du har tillfälle att komma med på en oförglömlig resa där du har chansen att se och uppleva en mängd olika saker.

På ordförandeträffen pratade vi även om årsmötet 2013, som hålls den 4 maj i Halmstad och det kommande gemensamma mötet 2014 i Göteborg med vår norska systerförening NSS.

En jubileumsskrift, med Tomas Johannesson som redaktör är på gång. Avdelningarna, och de tidigare kretsarna ombads sända material till Tomas.

Vi diskuterade även namnet Klubb Maritim, om det behövs ett förtydligande vad vi egentligen sysslar med. Exempelvis Sjöfartshistoriska föreningen Klubb Maritim. Styrelsen skall arbeta vidare med denna fråga.

Karl Osterman redogjorde sina tankar om biblioteket och dess framtid. Mötet diskuterade om inte föreningen kunde lägga uppdrag till olika avdelningar, såsom att Malmöavdelningen ansvarar för biblioteket, Göteborgsavdelningen för PR och så vidare. Styrelsen skall arbeta vidare även med detta förslag.

Webbredaktören Eva Johansson hade sänt information som gicks igenom på mötet. Vår webbredaktör önskar att vi alla hjälps åt att hålla vår hemsida uppdaterad.

Vi hann även med ett besök på bryggan och i maskin på Birka Paradise på söndagen. Ett stort tack till besättningen på Birka Paradise för ett trevligt bemötande och för att vi fick göra dessa besök.

På kommande är ett styrelsemöte för huvudstyrelsen i Helsingborg den 13 oktober. Då står bland annat planeringen av vårt 50-årsjubileum på tapeten.

Ålandshälsningar,

Per Lycke

Bengt Anderssons bilder från ordförandeträffen.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Klubb Maritim fyller 50 år 2013

Årsmötet 2012

Hemkommen från årsmötet i Oxelösund sitter jag och reflekterar över hur berikande det är att vara medlem i Klubb Maritim. Vilket lyckat årsmöte.

Genom medlemskapet får jag möjlighet att delta på föreningens avdelningsmöten och årsmöte. Jag ges möjlighet och tillfälle att träffa människor med samma intresse för sjöfart och fartygshistoria.

Årsmötet i Oxelösund var mycket trevligt och intressant. Ett stort tack till Hans-Åke och de övriga i avdelningen för ett väl planerat årsmöte och ett trevligt program. Alla som jag har pratat med var mycket nöjda. Drygt 80 personer deltog. Personligen tyckte jag besöket på valsverket var höjdpunkten på rundturen på Oxelösunds stålverk.

Årsmötet leddes med säker hand av Krister Bång och med Lennart Bornmalm som sekreterare. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet omvalde till ordinarie ledamöter Lennart Bornmalm, Anders Nilsson och Lars-Gunnar Fernlund och Andreas Ingvarsson omvaldes som suppleant, alla på två år. Jan Larsson, tidigare suppleant invaldes som ledamot på ett år. Dan Agardh invaldes på ett år som suppleant. Detta var ett fyllnadsval på ett år, då Jan Hermansson valt att avgå. Till revisorer valdes Åke Persson och Kjell Ehrenstråhle med Bo Bernell som suppleant.

Årsmötet godkände en motion, för övrigt den enda, från Göteborgsavdelningen om att tillsammans med vår systerförening i Norge, NNS, anordna ett gemensamt årsmöte 2014.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Hallandsmetropolen Halmstad.

Två trotjänare avtackades vid middagen efter årsmötet, vår mångårige sekreterare Jan Hermansson och styrelsemedlemen och senare revisorn Nils Cronholm. Stort tack skall ni ha för ert arbete för Klubb Maritim.

Blickar vi framåt så närmast i tid så skall jag besöka NSS årsmöte den 1 – 3 juni i Farsund, Norge.

Sen blir det Ordförandekonferens på Birka Paradise den 15 – 16 september.

Önskar er alla en skön sommar i båtologins tecken.

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2012

Planering inför årsmötet

Huvudstyrelsen har hållit möte i Oxelösund 24 mars. Tyvärr hade ordförande Per Lycke sjukmönstrat och låg till kojs på Åland.

Mötets huvudpunkt var allt inför kommande årsmöte i Oxelösund 5 maj. Styrelsen jobbade igenom alla frågor och rapporter till årsmötet. Oxelösundsavdelningen informerade om årsmötets upplägg och program samt presenterade sin vision 2015 med idéer för Oxelösundsavdelningen och Klubb Maritim i stort.

Arbetet med PR-frågor fortsätter för fullt, där styrelseledamöterna är aktiv på olika sätt i denna viktiga framtidsfråga. Arbetet inför jubileumsåret pågår och ett kommande huvudstyrelsemöte kommer att förläggas till Helsingborg.

Ordförande kommer att representerar Klubb Maritim på Norsk Skipsfartshistorisk Selskap årsmöte i Farsund 2-3 juni. Ordförandekonferensen är preliminärt planerad till 15-16 september ombord på Birka Paradice. Programmet är klart till årsmötet.

Väl mött till årsmötet i järnstaden Oxelösund den 5 maj!

För styrelsen
Anders Nilsson
vice ordförande

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Planering inför årsmötet

God fortsättning på det nya året!

Vi är redan inne i februari månad och snart ska vi samlas till årsmöte i Oxelösund.

Huvudstyrelsen har hållit årets första styrelsemöte i Göteborg den 4 februari.

Punkten ”PR-verksamhet – marknadsföring, nyrekrytering och exponering” på dagens agenda diskuterades livligt. Under denna punkt diskuterades föreningens åldersstruktur, nyrekryteringar av medlemmar till avdelningarna, avdelningarnas styrelser och medlemmar som är intresserade av att sitta i huvudstyrelsen. Arbetet med att göra föreningen känd är ett arbete som egentligen aldrig tar slut. Ett stort ansvar vilar på respektive avdelning, genom att skapa lokala aktiviteter och där vi från huvudstyrelsen gärna hjälper till. Ett ökat samarbete med andra organisationer som delar vårt intresse för sjöfart och fartygshistoria är viktigt. Även i år kommer föreningen att delta på den norska föreningen NSS årsmöte.

Styrelsen beslöt att inte utse någon ny PR-man, utan gav ordförande i uppdrag att göra en skrivelse till avdelningarna gällande föreningens PR-verksamhet. Vi kommer att diskutera detta ämne på ordförandekonferensen i år.

På styrelsemötet meddelade föreningens mångårige sekreterare Jan Hermansson att han avgår från sitt uppdrag i styrelsen vid årsmötet. Jag vill framföra styrelsens tack till Jan för goda insatser under många år.

Nästa styrelsemöte är flyttat från den 10 mars till den 24 mars. Platsen är dock den samma, Oxelösund.

Kom ihåg att motioner till årsmötet skall vara inlämnade två månader före, så sista inlämningsdag är den 5 mars. Så har du någon bra idé, tveka inte, utan sänd in ditt förslag.

Vi ses på årsmötet i Oxelösund!

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för God fortsättning på det nya året!

Styrelsemöte

Huvudstyrelsen har hållit möte i Göteborg den 15 oktober.

Styrelsen kunde konstatera att det har varit en aktiv sommar med många aktiviteter och många medlemmar som har arbetat väldigt mycket för föreningens bästa. Allt ifrån Tall Ship Races i Halmstad till Bokmässan i Göteborg. På många håll har föreningen varit synlig. Tack för det!

På mötet diskuterade vi vår PR-verksamhet och hur vi marknadsför Klubb Maritim. Vi beslöt att på nästa möte, som vi håller i Göteborg den 4 februari, ta fram ett förslag till en långsiktig verksamhetsplan för PR och marknadsföring. Planen ska sedan sändas ut till alla avdelningar för inhämtande av synpunkter och kommentarer. Tyvärr har föreningens PR-man Krister Bång meddelat att han slutar som PR-man. Jag vill på styrelsen vägnar tacka Krister för den finna insatsen som han gjort som PR-man under året.
Vi godkände även kommande års budgetförslag.
Aktiviteter som ska ske under jubileumsåret 2013 håller på att tas fram. En medlemsresa till Istanbul är under planering, likaså någon form av jubileumsbok.
2013 blir ett spännande år med höjdpunkten i form av en jubileumsfest i Helsingborg i augusti.
Årsmötet 2012 hålls i Oxelösund den 5 maj. Huvudstyrelsen kommer att hålla sitt andra styrelsemöte, den 10 mars, i Oxelösund.

Ordförandekonferensen för 2012 planeras gå av stapeln under augusti-september i form av en kryssning med Birka Paradise, t/r Stockholm-Mariehamn. Under resan ska vi arbeta med det förslag till verksamhetsplan som framtagits tidigare gällande PR och marknadsföring och med eventuella andra frågor som känns aktuella.

Slutligen kan jag meddela att jag som representant för Klubb Maritim, deltog på vår norska systerförening, NSS, årsmöte i Haugesund i maj i år. Det var mycket uppskattat från båda håll och jag hoppas att vi kan skapa en tradition av att besöka varandras årsmöten och på sikt hitta olika möjligheter till samarbete.

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Styrelsemöte

Årsmötet 2011

(Mer information och bilder från årsmötet)

Så har vi lagt ännu ett årsmöte till handlingarna. Årsmötet 2011 arrangerades med den äran av Stockholmsavdelningen. Ett stort tack till avdelningen för ett mycket trevligt arrangemang.

Innan årsmötesförhandlingarna fanns det möjlighet att bese Sjöhistoriska museets fotosamling, bibliotek och utställning. Ett stort tack även till Sjöhistoriska för deras vänlighet och tillmötesgående. Det borgar för fortsatt gott samarbete.

Årsmötet genomfördes lugnt och säker med Krister Bång som van ordförande. Undertecknad omvaldes som ordförande för en period om två år. Jag tackar för förtroendet och hoppas att vi alla tillsammans kan fortsätta verka för att Klubb Maritim skall vara en respekterad och seriös förening. Vidare omvaldes Jan Hermansson och Håkan Alverbo. Nyval blev det av Jan Larsson, Stockholm, i stället för Christer Liljenberg. Vid val av revisorer omvaldes Nils Cronholm medan det blev nyval av Åke Persson i stället för Stephan Rufors.

Många jubilarer deltog på årsmötet vilket alltid är roligt. För många var det första, men förhoppningsvis inte sista, gången de besökte ett årsmöte.
Efter årsmötet höll intendent Fredrik Blomqvist ett intressant föredrag om K-märkta fartyg.

Senare på programmet stod en rundtur med veteranbussar utanför en del av Stockholms hamnar. Tyvärr är de flesta hamnar tomma men tack vare mycket duktiga guider så blev rundturen intressant. Jag vill här passa på att tacka Spårvägsmuseet för att de ställde upp med bussar och samtidigt tacka chaufförerna Olle och Björn för att de säker rattade runt med oss.

Vi avslutade dagen med en gemensam buffé på Sjöfartshotellet.

Nästa årsmöte kommer att hållas i Oxelösund. Jag hoppas att det blir samma trevliga stämning och minst lika många deltagare som i Stockholm.

Hoppas att alla får en skön och för båtologin intressant sommar.

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2011

Träffen i Malmö den 19 mars

Rapport från styrelsemöte och ordförandeträff i Malmö den 19 mars 2011.

(Bilder från ordförandeträffen)

Årets andra styrelsemöte hölls i ett snöfritt Malmö. Tyvärr var några av styrelsemedlemmarna sjuka men vi blev ändå tillräckligt många för att var beslutsföra.

På dagens agenda stod bland annat verksamhetsberättelse och bokslut för år 2010. Verksamhetsberättelsen och bokslutet kommer att behandlas på årsmötet, och även förslagen på hur vi skall fördela 2010 års överskott.

Inga motioner har lämnats in till styrelsen inför årsmötet.

Stipendiekommitténs förslag till utdelning av stipendier ur Dokumentationsfonden behandlades och styrelsen beslöt tilldela Anders Nilsson och Peter Sjögren stipendium för dokumentation och framställning av en bok om Sölvesborgs Varv och Rederi Ab, och Lennart Bornmalm stipendium för färdigställande av boken Ståltrålare i Sverige från 1959. En ansökan återremitterades för kompletterande information och två ansökningar avslogs.

Styrelsen beslöt tillsätta en redaktion bestående av Tomas Johannesson, Krister Bång och Lennart Bornmalm med uppgiften att ta fram en jubileumsbok till jubileumsåret 2013.

Ordförandeträffen samlade 17 personer från 8 av våra 12 avdelningar. Före mötet fick vi en rundvandring på Idrottsmuseet, där vi också höll mötet. Kalle Osterman valdes till ordförande för mötet och skötte detta med den äran.

Föreningens webmaster, Eva Johansson, presenterade vår hemsida och dess olika funktioner. Mötet kom med en del nya förslag som Eva kommer att lägga till på sidan. Bland annat en bank med tänkbara föredragshållare till avdelningsmöten. På mötet diskuterade vi förstås föreningens satsning på PR-verksamhet, både PR-mannens aktiviteter och PR-material. PR-verksamheten är viktig för att göra föreningen mera känd och givetvis för att öka vårt medlemsantal.

Det kommande 50-årsjubiléet diskuterades och huvudstyrelsen kunde då meddela om den kommande jubileumsboken.

Beslöts att nästa ordförandeträff arrangeras av huvudstyrelsen.

Ordförandeträffen avslutades med en gemensam middag.

Senare på kvällen kunde de som var kvar samlas i Per Albins hus där vi kunde förfriska oss och äta en bit. På programmet stod diabildvisning med fartyg byggda 1963 och två av Malmöavdelningens medlemmar visade 2 olika fartygsmodeller, en norsk passagerarångare och en holländsk hamnbogserare, båda mycket välgjorda.

Jag vill framföra ett stort tack till Malmöavdelningen för den mycket trevliga dagen.

Nästa gång vi träffas är på årsmötet i Stockholm. Väl mött där!

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Träffen i Malmö den 19 mars

Ny ordförandeträff

Hej och god fortsättning på det nya året.

Riksföreningens styrelse höll sitt första styrelsemöte på ett blåsigt men trivsamt Öckerö. Vår styrelsemedlem Andreas Ingvarsson stod för värdskapet och vi visades runt på hans arbetsplats Ö-varvet. Det var intressant och framförallt trevligt att se ett svenskt varv som har mycket att göra.

På styrelsemötet utsågs officiellt Krister Bång till PR-man för klubben. Krister är en man med många idéer och kontakter och vår förhoppning är att han skall lyckas värva nya medlemmar och öka vetskapen om och intresset för Klubb Maritim, men på det lokala planet är det fortsatt viktigt att varje avdelning marknadsför sig på olika sätt.

Föreningens 50-årsjubileum närmar sig, det är snart 2013. Inför detta har vi i styrelsen diskuterat en jubileumsbok. Lennart Bornmalm hade till dagens möte fått till uppgift att presenterade ett förslag på hur en jubileumsbok skulle kunna läggas upp. Lennarts presentation fick positivt mottagande och han arbetar vidare med detta.

Kommande är ordförandeträffen den 19 mars i Malmö. Jag hoppas att så många som möjligt har passlighet att delta. Ordförandeträffen är bland annat till för att förmedla önskemål och synpunkter på verksamheten och ge huvudstyrelsen färdkost med frågor vi skall arbeta med. Ordförandeträffen är också viktig för att knyta personliga kontakter mellan oss som medlemmar i föreningen.

Föreningens årsmöte hålls i Stockholm den 14 maj, vilket skall bli mycket trevligt. Vid mitt besök till Stockholmsavdelningens årsmöte den 29 januari, kunde jag konstatera att arrangörerna ligger väl framme i planeringen och att vi kan se fram emot ett trevligt årsmöte.

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Ny ordförandeträff

Vi närmar oss julen

När jag skriver dessa rader faller den första snön över Åland och dagarna blir allt kortare. Nu finns det tid att båtologisera i sommarens foton.

På styrelsemötet i Göteborg den 9 oktober avhandlades bland annat följande:
•    PR-satsningen som resulterat i reklammaterial i form av dekaler, ny broschyr och rollups. Diskussion om en PR-man för klubben.
•    Ordförandekonferensen, som hålls i Malmö den 19 mars. Som vanligt deltar två personer från varje avdelning, och medlemmar ur huvudstyrelsen. ( Ordförande, vice ordförande, Båtologens redaktör och Webmaster)
•    Budgeten för 2011
•    Förslag på jubileumsbok inför föreningens 50-års jubileum 2013.
•    Eventuellt samarbete med en researrangör för att ordna medlemsresor.

Nästa styrelsemöte hålls den 5 februari på Ö-varvet på Öckerö. Ta gärna kontakt med någon i styrelsen ifall du har ärenden du vill att vi ska behandla på mötet.

Ett viktigt arbete är att sprida kunskap om Klubb Maritim. Att informera vid alla möjliga och omöjliga tillfällen. Är du medlem i en annan förening, be om att få göra en presentation av klubben och vår verksamhet. Det går som sagt bra att vara med i flera föreningar.

Med anledning av den annalkande julen så önskar jag alla medlemmar God Jul och Gott Nytt År, och samtidigt vill jag passa på att tacka alla Er som ställer upp och arbetar ute i våra avdelningar. Utan Er fungerar inte vår förening.

Ålandshälsningar, Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Vi närmar oss julen