Vad händer i avdelningarna?

När jag skriver detta är det strax efter att jag återvänt från klubbens årsmöte i Stockholm. Tack än en gång till avdelningen i Stockholm som planerat och genomförde ett trevligt årsmöte. Lokalen på Sjöhistoriska museet var väldigt lämplig att ha möten i, särskilt när vi var så många som vi ändå var. Knappt åttio medlemmar valde att delta vid årsmötet och det är ungefär så det varit senare år. Dessutom hade vi tur med vädret som passade på att bli riktigt varmt och soligt lagom tills vi skulle besöka huvudstaden. Turen på vattnet blev ju betydligt mysigare då och på isbrytaren Sankt Erik fanns det massor att titta på eftersom hela fartyget var öppet. Slutligen en bra buffé på Sjöfartshotellet där vi också delade ut förtjänsttecknen till årets jubilarer, varav en hel del var på plats. Själv tyckte jag allt flöt på väldigt bra 🙂

Under dagarna kom det på tal att många gärna skulle vilja läsa lite om vad som händer runt om i avdelningarna i tidningen, så jag skriver några rader om det igen. Längst bak i tidningen står visserligen mycket av vad som kommer att hända i avdelningarna, men vi får aldrig läsa något om hur det var eller se några bilder. Jag tänker mig små, korta skildringar av något spännande som hänt, givetvis tillsammans med en trevlig bild som vem som helst kan skicka till Tomas när man varit på en aktivitet. Behöver inte alls skrivas något varje gång, men om någon här och någon där skriver något litet och skickar in så kan vi andra läsa om vad som händer och både glädjas över vad andra hittar på, men även hitta inspiration till egna aktiviteter.

Trevlig sommar!
Fredrik

Publicerat i 2018 | Kommentarer inaktiverade för Vad händer i avdelningarna?

Ny ordförande

ordfJohannessonwebTack igen för förtroendet att välja mig som ordförande! Jag sätter mig fortfarande in i den tidigare styrelsens arbete så att jag inte tappar bort något viktigt på vägen.

Sommaren lyser än så länge med sin frånvaro här nere i Skåne så det har inte blivit några båtturer på sundet än för mig denna sommaren, men förhoppningsvis dyker väl solskenet och värmen upp snart. Inte för att jag kan så mycket om fartygen som passerar, men det ger ju bara möjligheter att lära sig något nytt 🙂

Fredrik Johannesson
2015-06-30

Publicerat i 2015 | Kommentarer inaktiverade för Ny ordförande

Hej bäste Båtolog!

Så har vi kommit ett stycke in på 2015 och från huvudstyrelsen kan jag rapportera följande från vårt senaste styrelsemöte i Göteborg.

Fortsatt planering inför Årsmötet 2015 i Karlskrona. Vi i styrelsen tycker att upplägget från fjolårets årsmöte med 2 dagar var väldigt lyckat och prövar även i år detta koncept. På lördagen blir det en ” Klubb Maritim”-dag med olika aktiviteter och på söndagen blir det årsmötesförhandlingar.

Marknadsföringsgruppen har arbetat mycket aktivt med att ta fram en ny folder. Denna är nu klar och är utskickad till alla avdelningar. Även nya roll-ups är framtagna och finns att låna för arrangemang där vi medverkar. Tveka inte att ta kontakt med medlemmarna i gruppen om du/ni vill ha hjälp med uppslag och aktiviteter. Vi är närmare 4 000 medlemmar och vår målsättning är att år 2020 vara minst 5 000 medlemmar.

Vi uppmärksammade också att medlemsnummer 10 000 närmar sig.

En förfrågan om Ordförandekonferensens varande eller inte har gått ut till alla avdelningar och svaren skall gås igenom på nästa styrelsemöte den 11 april.

Vi skall även på nästa möte, om allt går som planerat, gå igenom förslag till förnyelse av föreningens stadgar, som stadgegruppen tagit fram.

Aktiviteter ute i avdelningarna är många och varierande. Allt för Sjön i Stockholm, Nostalgimässan i Göteborg och Sjöfartens dag på Åland är några evenemang som föreningen deltagit och deltar på under våren.

Så bäste medlem, planera in sista helgen i maj för en trevlig helg i Båtologins tecken!

Ålandshälsningar

Per Lycke

Publicerat i 2015 | Kommentarer inaktiverade för Hej bäste Båtolog!

2014 går mot sitt slut

Bästa medlem!

Så kan vi snart runda av ännu ett år i båtologins tecken. I mitt förra inlägg här nämnde jag att huvudstyrelsen skulle hålla sitt nästa möte på Åland. Mötet hölls den 5-7 september. Under Ålandsvistelsen började styrelsen med ett besök hos vår medlem Lasse Eriksson och hans fantastiska sjöfartsmuseum. Lasse har byggt upp en fin samling helt på egen hand och detta museum är väl värt ett besök. Efter tre stycken ”nu är det dags att vi åker vidare” kom vi så iväg från Vårdö. Ett stort TACK till dig Lasse för ditt trevliga mottagande och kunniga guidning. Lunch intogs sedan på Pub Stallhagen, där innehavaren Christian Ekström, som även är dykare, berättade om när han hittade en galeas i den åländska skärgården, vars last bland annat bestod av ännu drickbar champagne, efter drygt 200 år på havets botten. Både Lasse och Christian fick ett Klubb Maritimstandar.

Efter besöket till Stallhagen var det dags för styrelsemöte. På mötet gick vi bland annat igenom det första utkastet till nästa års årsmöte i Karlskrona. Den instundande ordförandekonferensen i Oxelösund, som dessvärre fick ställas in för att det blev för få deltagare. Beslöts att även nästa år deltar Klubb Maritims ordförande på NSS årsmöte. En genomgång av föreningens stadgar skall göras. Deltagandet i den kommande bokmässan i Göteborg gicks igenom och vilka personer som representerar föreningen. Styrelsen godkände för sin del den logga som presenterades i förra numret av Båtologen.

På söndagen gjordes en rundtur i Mariehamn och avslutades med ett besök till Ålands Sjöfartsmuseum.

Den 22 november hölls årets sista styrelsemöte, i Göteborg. Vi la sista handen vid budgeten för 2015. En stadgekommitté bestående av Åke Persson, Rickard Sahlsten och Kjell Ehrenstråhle tillsattes. Kommittén skall ta fram ett förslag till ny stadga till nästa styrelsemöte. Den nya texten ”Svensk Sjöfartshistorisk Förening” skall tas med i den nya stadga som stadgekommittén tar fram.

Marknadsföringsgruppen

Vi beslöt att ändra namnet på PR-gruppen till Marknadsföringsgruppen. Jan-Erik Andersson rapporterade vad gruppen gjort, bland annat har man tagit fram två nya roll up. Gruppen uppmanades att göra färdig den påbörjade foldern så att den kan finnas klar till Allt för sjön i slutet av februari.

Möteskalender och aktiviteter 2015

Klubben planerar att delta i följande arrangemang under nästa år:

  • Båtmässan, Göteborg 30 jan – 8 febr
  • Allt för sjön, Stockholm 27 febr – 8 mars
  • Nostalgimässan, Göteborg
  • Varvsforum, Lödöse och Trollhättan 9 – 10 maj
  • Sjöfartens dag, Mariehamn 21 maj
  • Bokmässan, Göteborg 24 – 27 sept
  • Fartygsforum 10 – 11 okt
  • Hjulmarknaden, Stockholm 28 nov

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg lördagen den 14 februari 2015 klockan 13.00.

Jag vill också passa på tillfället att meddela att jag inte kommer att kandidera till omval vid årsmötet 2015. Jag har nu fungerat som ordförande sedan 2009 och tycker att det är dags att någon ny person tar vid.

Slutligen vill jag tacka alla funktionärer för ett gott arbete och jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Publicerat i 2014 | Kommentarer inaktiverade för 2014 går mot sitt slut

Årsmötet 2014

Så kan vi lägga ett historiskt årsmöte till handlingarna. Historiskt så tillsvida att det var första gången i föreningens historia som vi arrangerade ett årsmöte tillsammans med Norsk Skipsfartshistoriskt selskap, NSS och att vi hade en hel helg till förfogande för att ägna oss åt det vi gillar bäst, båtologi. Årsmötet samlade 150-talet båtologer, varav cirka 50 från NSS.  Årsmötet blev väldigt lyckat tack vare god organisation och mycket frivilligt arbete från Göteborgsavdelningen, med Rickard Sahlsten i spetsen. Tack till er alla!

Tack även till besättningen på S/S Bohuslän som gav oss en fin skärgårdstur i strålande sommarväder.

Söndagens årsmöte leddes med säker hand av Krister Bång och med Lennart Bornmalm som sekreterare. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet omvalde till ordinarie ledamöter Lennart Bornmalm, Anders Nilsson och Lars-Gunnar Fernlund och till suppleant omvaldes Frans Lundqvist. Till revisorer valdes Åke Persson och Kjell Ehrenstråhle med Bo Bernell som suppleant.

Årsmötet beslöt, efter presentation av vice ordförande Anders Nilsson, att nästa årsmöte hålls den 30 maj 2015 i Karlskrona.

Önskar er alla en skön sommar i båtologins tecken.

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Publicerat i 2014 | Kommentarer inaktiverade för Årsmötet 2014

Fram för samarbete!

Bäste medlem!

God fortsättning på det nya året.

Vi kan åter se fram emot ett nytt spännande båtologiskt år. Föreningens syfte att dokumentera den svenska sjöfarten och dess historia är viktigt. Klubb Maritims Dokumentationsfond gör det möjligt för seriösa och engagerade medlemmar att på olika sätt förmedla kunskap. Det stora intresset för släktforskning öppnar nya möjligheter för oss att sprida kunskaper då många frågor kommer till oss via släktforskande personer. Kanske ett samarbete med en släktforskarsajt skulle kunna vara något för oss. Samarbete över huvudtaget med andra föreningar och organisationer tror jag är någonting positivt för Klubb Maritim. Hur detta samarbete ska se ut får framtiden utvisa men jag tror att de föreningar som är intresserade av sjöfart och fartygshistoria alla har någonting att vinna på ett gott samarbete. Årets årsmöte, i samarbete med norska NSS, är ett exempel på detta.

I vår firar Oxelösundsavdelningen sitt 30-årsjubileum och det är också i Oxelösund föreningen planerar att hålla årets ordförandekonferens till hösten.

På styrelsemötet i Göteborg den 8 februari diskuterade vi åter frågan om hur vi ska nå ut till fler sjöfartsintresserade personer. Vi hade bjudit in Jan-Erik Andersson, mångårig medlem i föreningen och med stor erfarenhet av PR och marknadsföring. Janne var villig att tillsammans med styrelsen arbeta med PR för föreningen. Planeringen för vårt årsmöte i Göteborg fortskrider planenligt och programmet är i det närmaste klart och kommer att presenteras i Båtologen 2-2014.

Övriga aktiviteter som föreningen kommer att delta i, både med deltagare från huvudstyrelsen och från avdelningarna är bland annat Allt för sjön i Stockholm, Varvsforum i Karlskrona/Sölvesborg, Fartygsforum i Eskilstuna och Bokmässan i Göteborg.

Ålandshälsningar,
Per Lycke

 

Publicerat i 2014 | Kommentarer inaktiverade för Fram för samarbete!

Summering

Bästa medlem!

Så börjar jubileumsåret gå mot sitt slut. Personligen tycker jag att vi i föreningen har lyckats skapa flera minnesvärda aktiviteter under året. När ni läser detta har vi hållit sista styrelsemötet för året och då gjort klart budgeten för 2014.

Vi pratar och diskuterar ofta i styrelsen och säkert ute på avdelningarna om vilka aktiviteter vi ska satsa på och vad som kan locka nya och gamla medlemmar till vår förening. Det finns inga givna svar. Det som passar i en avdelning kanske inte är lika självklart i en annan. På den kommande ordförandekonferensen tycker jag att vi åter ska ta upp frågan om aktiviteter och efterhör hos varandra vad vi gör och vad vi planerar framåt. Ett positivt tänkande framåt kan bara innebära medvind för Klubb Maritim.

Intresset för sjöfart och fartygshistoria är så olika. Själv har jag över tid ändrat samlarområde och mitt samlande av fartygsfotografier har mer och mer övergått till samlande av sjöfartslitteratur. Men att helt släppa samlandet av fartygsfotografier gör jag nog inte och häromdagen blev jag glatt överraskad då jag hittade ett gammalt foto på s/s Bore II av Åbo på en loppis. Det är kul att vara båtolog!

Trevlig Jul!

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Publicerat i 2013 | Kommentarer inaktiverade för Summering

Föreningen är firad

Bästa medlem!

Så har vi nu firat föreningens 50-års jubileum. Förutsättningarna för jubileet kunde inte ha varit bättre! En strålande sol och ett Öresund som dagen till ära kunde uppvisa allt från segelfartyg till fartyg av modernare snitt.  Även ett åländskt fartyg passerade vilket gladde undertecknad. De cirka 200 deltagarna ombord på M/S Norreborg kunde även beskåda tvenne sälar som inte lät sig störas av att vi passerade på nära håll. På restaurang Parapeten kunde vi senare njuta av en god buffé. Krister Bång redogjorde för hur Klubb Maritim kom till på ett trevligt och kåserande sätt. Folke Patriksson underhöll deltagarna med hur hans sjöfartsbana startade och hur utvecklingen har gått fram tills idag. Av de personer som var med och startade föreningen hade 11 personer möjlighet att delta, vilket var mycket roligt. För att hedra dem som startade föreningen har en 50-års medalj framtagits och som delades ut till dessa 11. Framgent kommer alla medlemmar som varit medlemmar i föreningen i 50 år, få denna medalj. Tomas Johannesson har sammanställt en jubileumsbok om föreningens första 50 år. Denna bok delades ut till alla jubileumsdeltagare. Boken rönte stor uppskattning och kan givetvis beställas. Se separat annons på vår hemsida eller i Båtologen. Jubileet avslutades för många av oss med att vi turade över sundet tills solen gick ned.

På Klubb Maritims vägnar vill jag tacka alla som varit med och gjorde föreningens 50-års jubileum till den fest det blev. Speciellt vill jag tacka Helsingborgsavdelningen för arrangemanget, Folke Patriksson och Krister Bång för sina trevliga och uppskattade framträdande och till Tomas Johannesson jubileumsboken.

När vi nu blickar framåt så hade huvudstyrelsen på sitt möte den 7 september årsmötet 2014 på agendan. Redan nu kan du spika datumet 23 – 25 maj i Göteborg. Göteborsavdelningen har kommit långt i planeringen och jag hoppas att detta gemensamma årsmöte tillsammans med våra norska kollegor ska bli lika trevligt som vi hade i Helsingborg.

Vi diskuterade även nästa års ordförandekonferens och att vi då lägger fokus på framtiden.

Närmast i tid kommer undertecknad att delta på Stockholmsavdelningens möte den 21 september, då de firar 50 år. Klubb Maritim kommer att finnas med på Bokmässan i Göteborg i slutet på september.

Nästa styrelsemöte kommer att hållas den 16 november och då är det budget för 2014 som ska göras.

Ålandshälsningar,

Per Lycke

Publicerat i 2013 | Kommentarer inaktiverade för Föreningen är firad

Årsmöte och jubileum

Jag vill börja med att tacka Halmstadsavdelningen för ett mycket trevligt och bra arrangerat årsmöte. Vi var cirka 80 medlemmar som deltog. Årsmötesförhandlingarna gick som vanligt smidigt under Krister Bång:s erfarna ledning. Huvudstyrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Valberedningen hade som vanligt gjort ett bra arbete och valen förlöpte snabbt och smidigt. Jan Larsson och Håkan Alverbo omvaldes som ledamöter på 2 år. Dan Agardh omvaldes som suppleant på två år och fyllnadsval av Frans Lundqvist som suppleant på ett år. Tidigare suppleanten Andreas Ingvarsson hade meddelat att han ville avgå ett år tidigare. Tack Andreas för ditt arbete i huvudstyrelsen.

Undertecknad omvaldes som ordförande för två år. Jag tackar för detta förtroende.

Efter årsmötesförhandlingarna fick vi en trevlig tillbakablick över färjetrafiken från Halmstad i form av en paneldiskussion. Detta inslag var mycket uppskattat. Årsmötet avslutades med en gemensam middag.

Närmast på föreningens program står 50-årsjubileumsträff i Helsingborg den 24 augusti. Mer information om detta evenemang i kommande Båtologen och på vår hemsida.

Den 24 maj deltog undertecknad på norska NSS årsmöte i Bergen. Där diskuterade vi bland annat det kommande årsmötet i Göteborg 2014.

Nästa styrelsemöte hålls i Göteborg den 7 september.

Önskar er alla en skön sommar i båtologins tecken.

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Årsmöte och jubileum

Jubileumsåret 2013

God fortsättning på jubileumsåret 2013!

Du har väl noterat och bokat in årets viktiga händelser?

➢    Årsmötet i Halmstad 4 maj
➢    Jubileumsresa till Istanbul 5 maj
➢    50-årsjubileum den 24 augusti

Huvudstyrelsen har hållit årets första styrelsemöte i Göteborg den 2 februari, där vi bland annat behandlade ansökningar från vår dokumentationsfond. Dokumentationsfonden, förträdd av Lennart Bornmalm, presenterade ansökningarna och fondens förslag till beslut.

Vid diskuterade även huvudstyrelsens arbetsuppgifter och fördelningen av uppgifterna. Detta för att få en kontinuitet i styrelsearbetet och på sikt fördela ansvaret på flera personer.

50-årsjubileets program börjar bli klart, men ännu fattas några pusselbitar. Jubileumsboken är på kommande. Har avdelningen, eller de gamla kretsarna något material som ni önskar ska finnas med så är det viktigt att meddela detta till Tomas Johannesson snarast.

Vårt samarbete med norska NSS fortsätter och Klubb Maritim kommer även i år att delta på föreningens årsmöte, vilket, enligt uppgift kommer att hållas i Bergen. NSS fyller dessutom 40 år i år, vilket vi givetvis uppmärksammar.

Styrelsen beslöt att under 2013 kommer vi inte att hålla någon ordförandekonferens. Orsaken till detta är att vi, detta jubileumsår, satsar på jubileet i Helsingborg.

För att sprida information om föreningens verksamhet kommer vi även i år att delta på bland annat följande evenemang:

➢    Allt för sjön i Stockholm
➢    Varvsforum i Landskrona
➢    Bokmässan i Göteborg

Nästa styrelsemöte hålls den 6 april, platsen är inte spikad. Det blir antingen Halmstad eller Göteborg.

Kom ihåg att motioner till årsmötet skall vara inlämnade två månader före, så sista inlämningsdag är den 4 mars. Så har du någon bra idé, tveka inte, utan sänd in ditt förslag.

Vi ses på våra aktiviteter!

Ålandshälsningar,

Per Lycke

Publicerat i 2013 | Kommentarer inaktiverade för Jubileumsåret 2013