Välkommen!

startsida1
Kalmar hamn under Kronandagen den 13 november 2016. Foto: Birger Hagman.

Klubb Maritim Kalmar har som sitt huvudsakliga syfte att under trevliga former ordna möten i Kalmar för medlemmarna.

Hos oss träffas unga och gamla, segelfartygsentusiaster, beundrare av gamla skutor och fiskefartyg. Du hittar ångfartygsfantaster, färje- och kryssningsentusiaster och även personer med intresse för örlogsfartyg. En del har själva arbetat till sjöss och andra har fartygen som hobby. Det viktiga är att alla är lika välkomna!