Aktiviteter

Mötena äger rum i Sjömanskyrkan på Strandgatan 5 med start kl 18:00. Vi erbjuder föredrag, månadens sjömanssång, tidningsbyten, trevlig gemenskap med mera. Kaffe och bulle serveras för 30 kr.
Hjärtligt välkomna! 

Aktiviteter 2020:

På grund av coronasituationen och de restriktioner som ser ut att fortsätta för 70+ ställer vi in mötesverksamheten i Halmstad året ut. Det gäller även den vandring i Grötvik som annonseras till den 12 augusti på hemsidan.

Om situationen skulle ändras är vi stand-by att dra igång igen.

.

Bilder från tidigare föreningsaktiviteter:

Uno Grönkvist

Uno Grönkvist kåserade och visade bilder från ”Drömkryssningar” den första december 2011.

Sven Strömberg

Den 6 oktober 2011 berättade Sven Strömberg om då han som befälhavare seglade barkantinen AMORINA Portsmouth-Sydney på jubileumsresan 1988.