Träffarna hålls som vanligt  kl. 19.00 den andra onsdagen i månaden i Lions lokal på Vågskrivargatan 4 (mitt emellan Heliga Trefaldighetskyrkan och Nygatan).

Eventuella frågor till Christer Nilsson 076-812 36 58 eller Mats Wiberg 070-688 31 83.
Kaffe och smörgås serveras till humana priser på våra medlemsmöten.

VÄLKOMMEN! Tag gärna med en kompis!

2017 och 2018

13 december:  Säsongsavslutning med sedvanlig förtäring samt besök av Tony Holmberg från Kustbevakningen som ger oss en insyn i deras verksamhet bl a från Medelhavet.

Januari  2018:  inget möte.

14 februari:  Årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter berättar Anders Nordlund om ”anekdoter som befraktare för Gustaf Eriksons kylflotta 1984 och framåt.”