Möten

Träffarna hålls som vanligt  kl. 19.00 den andra onsdagen i månaden i Lions lokal på Vågskrivargatan 4 (mitt emellan Heliga Trefaldighetskyrkan och Nygatan).

Eventuella frågor till Christer Nilsson 076-812 36 58.
Kaffe och smörgås serveras till humana priser på våra medlemsmöten.

VÄLKOMMEN! Tag gärna med en kompis!

2019

11 september ser vi film om rorofartyget m/s Tönsberg, Wallenius Wilhelmsen lastar i Europa för bl a USA.

9 oktober berättar vår medlem sjökapten Johan Erblad om bojlastare  i Nordsjön.

Trevlig sommar!