Träffarna hålls som vanligt  kl. 19.00 den andra onsdagen i månaden i Lions lokal på Vågskrivargatan 4 (mitt emellan Heliga Trefaldighetskyrkan och Nygatan).

Eventuella frågor till Christer Nilsson 076-812 36 58 eller Mats Wiberg 070-688 31 83.
Kaffe och smörgås serveras till humana priser på våra medlemsmöten.

VÄLKOMMEN! Tag gärna med en kompis!

2017

11 oktober: Minnen från tiden slutet av 1967 t o m 1969,  m/s Killara i Great Bitter Lake. Telegrafist Kurt Eriksson berättar.

8 november: Vi beger oss ”Down under” och ser filmen ”Big Australia” från bulkhamnen Port Hedland.

13 december:  Säsongsavslutning med sedvanlig förtäring samt besök av Tony Holmberg från Kustbevakningen som ger oss en insyn i deras verksamhet bl a från Medelhavet.