Klubb Maritim är en förening öppen för alla, såväl enskilda som juridiska personer. För att bli medlem måste den av årsmötet fastställda årsavgiften betalas.

Medlemskap gäller kalenderår och kan påbörjas när som helst under året. I medlemsavgiften ingår samtliga under året utgivna nummer av medlemstidningen Båtologen. Den kommer ut med 6 nummer per år.

Följande medlemsavgifter gäller:

Ordinarie: 260 kr
Familj: 390 kr

För medlemmar bosatta i utlandet gäller följande priser:

Ordinarie: 40 € (euro)
Familj: 60 € (euro)

Medlemsavgiften kan betalas till:

Plusgiro 66 68 87 – 5, Klubb Maritim
Bankgiro 705 – 4430, Klubb Maritim
Danmark: Danske Bank 9570-941948
Norge: Den Norske Bank 7877.06.92430
Finland: Danske Bank 800016 – 70844241
IBAN=SE745 0000 0000 5611 100 2473 och BIC=ESSESESS.
Från övriga utlandet endast kontant! From all other countries you must send your payment cash to the Editor!

Gör så här för att anmäla dig som medlem:

Kopiera, fyll i och skicka oss ett mail till batologen@klubbmaritim.com med följande uppgifter:

Ja tack! Jag vill gärna bli medlem i Klubb Maritim
Namn:
Gatuadress:
Postnr/ort:
Tel/fax:
Specialintressen:
e-postadress:

..Du

..

Sidan är senast uppdaterad 2012-05-12