Klubb Maritim är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord. Klubb Maritim har funnits sedan 1963 och har idag drygt 4000 medlemmar i Sverige och utomlands. Därmed är det en av de största föreningarna i världen inom sitt område.

Aktuellt i Klubb Maritim och uppdateringar på hemsidan:

2015-05-30/31: Boka in Klubb Maritimdagen och årsmöte på Marinmuseet i Karlskrona den 30-31 maj 2015! Utförligt program kommer i början av 2015. Kontaktperson: v ordf Anders Nilsson på e-post anders.nilsson@klubbmaritim.com. Klubb Maritimdagen och årsmötet är ett samarrangemang mellan Klubb Maritim Karlshamn, Klubb Maritim Kalmar och styrelsen för riksföreningen Klubb Maritim.

2015-05-21 hålls Sjöfartens dag i Mariehamn på Åland. Klubb Maritim är med bland utställarna.

2015-02-27: Ny efterlysning på efterlysningssidan.

2015-01-27: Ny medlemsstatistik.

2015-01-11: Skeppsregistret är uppdaterat för november och december.

2014-06-08: Ordförande Per Lycke skriver om årsmötet 2014.

2014-05-28: Micke Asklanders bilder från årsmötet den 23-25 maj i Göteborg.

2013-12-04: Ny medie- och boklista i vårt bibliotek.


jubileumsbokKöp vår jubileumsbok om Klubb Maritim 1963-2013.

Boken kostar för medlemmar 200:- vartill kommer porto med 60:-.
För icke medlemmar är priset 250:- + porto 60:-
Beställ boken omgående, så att du inte går miste om den!

Beställning gör du genom att sätta in beloppet på Plusgiro 66 68 87-5 eller Bankgiro 705-4430. Glöm inte att ange namn och adress samt medlemsnummer (om du är medlem).

Läs mer om boken.


Se medlemmarnas fartygsbilder i digitala album. Många nya bilder under hösten 2014!

Här finns möjlighet att skapa digitala fotoalbum för föreningsmedlemmarnas fotografier.

Mer aktuellt:

2013-11-27: Köp begagnade böcker i Klubb Maritims eget antikvariat.

2013-11-18: Ny information om biblioteket och ritningsarkivet.

Den 24 augusti 2013 firade vi vårt 50-årsjubileum

Tidigare nyheter:

KM Oxelösund har gjort om sin hemsida.

Se Bengt Anderssons bilder från ordförandeträffen.

KM Malmö har gjort om sin hemsida. KM Karlshamn samarbetar med Flottans Män och Blekinge Sjöfartsmuseum.

Ett nytt bildspel med äldre bilder från Oxelösund.

Nytt medlemsalbum med Gunnar Holms många bilder.

En sida med information om hur man forskar om fartyg och sjömän.

Efterlysning från bibliotekarien om bland annat rederitidningar.

Senaste bildspelet med fartygsbilder från medlemmarna:

//medlem.maritimmedia.se/#!album-46

Se fler fartygsbilder från medlemmarna.

Klubb Maritim Halmstad

Det händer mycket i avdelningarna. Medlemmarna i Klubb Maritim Halmstad fick möjlighet att göra en seglats med segelfartyget Tre Kronor af Stockholm under Marinfestivalen i Halmstad.

gerda

Klubb Maritim Malmö har varit på resa till Gävle och en utflykt med briggen Gerda. Foto: © Lars Ydhag

..

Alla medlemmar får medlemstidningen Båtologen som utkommer med 6 nummer per år. I den kan du läsa om både äldre och nyare fartyg, om redare och folket ombord, och mycket annat.

Behöver du hjälp med att hitta uppgifter om sjöfolk, fartyg, rederier, och övrigt vad som finns i ämnet, även emigrantforskning, kontakta Klubb Maritims bibliotekarie.

Skaffa dig Klubb Maritims matrikel! Du får den utan kostnad i digital form, antingen via e-post eller på ett insänt USB-minne till Båtologens adress!