Klubb Maritim är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord. Klubb Maritim har funnits sedan 1963 och har idag närmare 4000 medlemmar i Sverige och utomlands. Därmed är det en av de största föreningarna i världen inom sitt område.

Aktuellt i Klubb Maritim och uppdateringar på hemsidan:

Vill du läsa om Sveabolagets historia? Nu finns boken ”Svea-krönikan 1871-1981” att köpa.

Läs om handboken om hur man släktforskar om sjöfolk.

En bok om ångbåtar i Gävle kan köpas genom Klubb Maritims avdelning i Gävle.

Rooney Asplund, medlem i Klubb Maritim Stockholm, är en mycket flitig bidragsgivare till våra bildspel. Nu har Rooney skrivit en bok om sitt sjömansliv. Läs om boken.

2018-11-10: Radioprogam i P1 om framtidens sjöfart.

2018-11-04: Skeppsregistret är uppdaterat. 

2018-09-30: Ny medlemsstatistik.

2018-06-10: Många nya fartygsbilder av Rooney Asplund i våra medlemsalbum.

2018-05-15: Ordföranden Fredrik Johannesson skriver om årsmötet.

2018-05-14: Ny efterlysning.

 


jubileumsbokKöp vår jubileumsbok om Klubb Maritim 1963-2013.

Boken kostar för medlemmar 200:- vartill kommer porto med 60:-.
För icke medlemmar är priset 250:- + porto 60:-
Beställ boken omgående, så att du inte går miste om den!

Beställning gör du genom att sätta in beloppet på Plusgiro 66 68 87-5 eller Bankgiro 705-4430. Glöm inte att ange namn och adress samt medlemsnummer (om du är medlem).

Läs mer om boken.


Se medlemmarnas fartygsbilder i digitala album.

Här finns möjlighet att skapa digitala fotoalbum för föreningsmedlemmarnas fotografier.

Mer:

En sida med information om hur man forskar om fartyg och sjömän.

Senaste bildspelet med fartygsbilder från medlemmarna:

//medlem.maritimmedia.se/#!album-47

 

Alla medlemmar får medlemstidningen Båtologen som utkommer med 6 nummer per år. I den kan du läsa om både äldre och nyare fartyg, om redare och folket ombord, och mycket annat.

Skaffa dig Klubb Maritims matrikel! Du får den utan kostnad i digital form, antingen via e-post eller på ett insänt USB-minne till Båtologens adress!