M/S Birger Jarl

M/S Birger Jarl har bytt kajplats.

Birger Jarl lämnade den 1 juni 2015, sin klassiska kajplats vid Skeppsbron och förhalade till Stadsgården 156 som skall bli hennes nya hemmakaj i Stockholm. Den huvudsakliga anledningen till detta är att Stockholm Hamn önskar ha mer rörlig sjötrafik vid Skeppsbron än fartyg som främst ligger still. Vid Stadsgården, som också är en traditionsrik kajplats för Svea-båtar, kommer man att fortsätta att bedriva Hostel-verksamhet. Man planerar också att senare i sommar börja med 3-timmars lunchkryssningar.

Birger Jarl levererades 1953 från Finnboda Varv till Sveabolaget som den sista av de tre s.k. Olympiabåtarna och sattes i trafik mellan Stockholm (Skeppsbron)och Helsingfors alternativt Åbo. 1973 såldes hon till Jakob Lines i Finland och fick namnet Bore Nord. Sedan 1979 har hon gått i trafik för Ånedinlinjen och lagom till 50-års firandet återfick hon namnet Birger Jarl och svensk flagg.

webP1010494 webP1010504 webP1010521 webP1010525 webP1010527 webP1010528

Önskar man information om de kommande kryssningarna går det bra att maila på adressen: kryssning@anedinhostel.se

Text och foto Nils Cronholm