Filmer

Rooney Asplund Har tagit dessa två filmer av fartyg i Stockholms vatten.

M/T Purha från Nådendal 2013-05-30 kl 17.05:

M/S Freya på resa Stockholm-Norrköping 13-05-30 kl 15.25: