Hej bäste Båtolog!

Så har vi kommit ett stycke in på 2015 och från huvudstyrelsen kan jag rapportera följande från vårt senaste styrelsemöte i Göteborg.

Fortsatt planering inför Årsmötet 2015 i Karlskrona. Vi i styrelsen tycker att upplägget från fjolårets årsmöte med 2 dagar var väldigt lyckat och prövar även i år detta koncept. På lördagen blir det en ” Klubb Maritim”-dag med olika aktiviteter och på söndagen blir det årsmötesförhandlingar.

Marknadsföringsgruppen har arbetat mycket aktivt med att ta fram en ny folder. Denna är nu klar och är utskickad till alla avdelningar. Även nya roll-ups är framtagna och finns att låna för arrangemang där vi medverkar. Tveka inte att ta kontakt med medlemmarna i gruppen om du/ni vill ha hjälp med uppslag och aktiviteter. Vi är närmare 4 000 medlemmar och vår målsättning är att år 2020 vara minst 5 000 medlemmar.

Vi uppmärksammade också att medlemsnummer 10 000 närmar sig.

En förfrågan om Ordförandekonferensens varande eller inte har gått ut till alla avdelningar och svaren skall gås igenom på nästa styrelsemöte den 11 april.

Vi skall även på nästa möte, om allt går som planerat, gå igenom förslag till förnyelse av föreningens stadgar, som stadgegruppen tagit fram.

Aktiviteter ute i avdelningarna är många och varierande. Allt för Sjön i Stockholm, Nostalgimässan i Göteborg och Sjöfartens dag på Åland är några evenemang som föreningen deltagit och deltar på under våren.

Så bäste medlem, planera in sista helgen i maj för en trevlig helg i Båtologins tecken!

Ålandshälsningar

Per Lycke

Det här inlägget postades i 2015. Bokmärk permalänken.