2014 går mot sitt slut

Bästa medlem!

Så kan vi snart runda av ännu ett år i båtologins tecken. I mitt förra inlägg här nämnde jag att huvudstyrelsen skulle hålla sitt nästa möte på Åland. Mötet hölls den 5-7 september. Under Ålandsvistelsen började styrelsen med ett besök hos vår medlem Lasse Eriksson och hans fantastiska sjöfartsmuseum. Lasse har byggt upp en fin samling helt på egen hand och detta museum är väl värt ett besök. Efter tre stycken ”nu är det dags att vi åker vidare” kom vi så iväg från Vårdö. Ett stort TACK till dig Lasse för ditt trevliga mottagande och kunniga guidning. Lunch intogs sedan på Pub Stallhagen, där innehavaren Christian Ekström, som även är dykare, berättade om när han hittade en galeas i den åländska skärgården, vars last bland annat bestod av ännu drickbar champagne, efter drygt 200 år på havets botten. Både Lasse och Christian fick ett Klubb Maritimstandar.

Efter besöket till Stallhagen var det dags för styrelsemöte. På mötet gick vi bland annat igenom det första utkastet till nästa års årsmöte i Karlskrona. Den instundande ordförandekonferensen i Oxelösund, som dessvärre fick ställas in för att det blev för få deltagare. Beslöts att även nästa år deltar Klubb Maritims ordförande på NSS årsmöte. En genomgång av föreningens stadgar skall göras. Deltagandet i den kommande bokmässan i Göteborg gicks igenom och vilka personer som representerar föreningen. Styrelsen godkände för sin del den logga som presenterades i förra numret av Båtologen.

På söndagen gjordes en rundtur i Mariehamn och avslutades med ett besök till Ålands Sjöfartsmuseum.

Den 22 november hölls årets sista styrelsemöte, i Göteborg. Vi la sista handen vid budgeten för 2015. En stadgekommitté bestående av Åke Persson, Rickard Sahlsten och Kjell Ehrenstråhle tillsattes. Kommittén skall ta fram ett förslag till ny stadga till nästa styrelsemöte. Den nya texten ”Svensk Sjöfartshistorisk Förening” skall tas med i den nya stadga som stadgekommittén tar fram.

Marknadsföringsgruppen

Vi beslöt att ändra namnet på PR-gruppen till Marknadsföringsgruppen. Jan-Erik Andersson rapporterade vad gruppen gjort, bland annat har man tagit fram två nya roll up. Gruppen uppmanades att göra färdig den påbörjade foldern så att den kan finnas klar till Allt för sjön i slutet av februari.

Möteskalender och aktiviteter 2015

Klubben planerar att delta i följande arrangemang under nästa år:

  • Båtmässan, Göteborg 30 jan – 8 febr
  • Allt för sjön, Stockholm 27 febr – 8 mars
  • Nostalgimässan, Göteborg
  • Varvsforum, Lödöse och Trollhättan 9 – 10 maj
  • Sjöfartens dag, Mariehamn 21 maj
  • Bokmässan, Göteborg 24 – 27 sept
  • Fartygsforum 10 – 11 okt
  • Hjulmarknaden, Stockholm 28 nov

Nästa styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg lördagen den 14 februari 2015 klockan 13.00.

Jag vill också passa på tillfället att meddela att jag inte kommer att kandidera till omval vid årsmötet 2015. Jag har nu fungerat som ordförande sedan 2009 och tycker att det är dags att någon ny person tar vid.

Slutligen vill jag tacka alla funktionärer för ett gott arbete och jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Det här inlägget postades i 2014. Bokmärk permalänken.