Årsmötet 2014

Så kan vi lägga ett historiskt årsmöte till handlingarna. Historiskt så tillsvida att det var första gången i föreningens historia som vi arrangerade ett årsmöte tillsammans med Norsk Skipsfartshistoriskt selskap, NSS och att vi hade en hel helg till förfogande för att ägna oss åt det vi gillar bäst, båtologi. Årsmötet samlade 150-talet båtologer, varav cirka 50 från NSS.  Årsmötet blev väldigt lyckat tack vare god organisation och mycket frivilligt arbete från Göteborgsavdelningen, med Rickard Sahlsten i spetsen. Tack till er alla!

Tack även till besättningen på S/S Bohuslän som gav oss en fin skärgårdstur i strålande sommarväder.

Söndagens årsmöte leddes med säker hand av Krister Bång och med Lennart Bornmalm som sekreterare. Verksamhetsberättelsen godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Årsmötet omvalde till ordinarie ledamöter Lennart Bornmalm, Anders Nilsson och Lars-Gunnar Fernlund och till suppleant omvaldes Frans Lundqvist. Till revisorer valdes Åke Persson och Kjell Ehrenstråhle med Bo Bernell som suppleant.

Årsmötet beslöt, efter presentation av vice ordförande Anders Nilsson, att nästa årsmöte hålls den 30 maj 2015 i Karlskrona.

Önskar er alla en skön sommar i båtologins tecken.

Ålandshälsningar,
Per Lycke

Det här inlägget postades i 2014. Bokmärk permalänken.