Bilder från årsmötet 2010

Årsmötet hölls på Donsö den 8 maj. Foto: Bosse Nord, Västervik, om inget annat anges.

3352

Samling på Klippans Ångbåtsbrygga i Göteborg.

3361

Ordföranden Per Lycke och styrelseledamoten Lennart Bornmalm.

3366

Leif-Erik Tullock från Göteborgsavdelningen vid bokförsäljningen.

3367

I väntan på överfarten till Donsö.

3364

3368

3378

Med färjan Lyrön till Donsö.

3384

Kaffe ska det förstås vara.

3398

Välkommen till Donsö.

3471

Bengt1

Årsmötet hölls i Isbolagets lokal i Donsö hamn. Foto: Bengt Andersson, Karlshamn (ovan)

3406

Årets årsmöte hade rekordmånga deltagare med över 150 anmälda.

3408

3421mfl

25- och 35-årsjubilarerna uppmärksammades förstås. Totalt är de 23 till antalet.

3445

19 av årets jubilarer deltog i årsmötet. Klicka på bilden för att se den i större format.

3472

Efter årsmötet gjordes besök på rederier på Donsö.

Bengt2

Foto: Bengt Andersson, Karlshamn (ovan).

3473

Middagen på Isbolaget väntar.

3484

3497

Dags att återvända till Göteborg.