Bilder från årsmötet 2009 i Malmö

Information från årsmötet.

Fotograf: Bosse Nord, Västervik.