Styrelsen

Ordförande
Fredrik Johannesson, Olympiagatan 3 D, 263 37 Höganäs, tel. 0702-26 49 69
e-post: Fredrik Johannesson

Vice ordförande
Dan Agardh, Basilikavägen 2 D, 702 18 Örebro, tel 019-765 29 57, 070-321 83 41,
e-post: Dan Agardh

Sekreterare
Jan Larsson, Grenljusbacken 15, 3 tr, 117 65 Stockholm, tel 08-775 99 44,
076-821 99 44, e-post: Jan Larsson

Vice sekreterare
Frans Lundquist, Kaggeledsgatan 38 A, 416 74 Göteborg, tel: 073-987 43 55
e-post: Lennart Bornmalm

Kassör
Tomas Johannesson, Malörtsvägen 11, 260 40 Viken, tel: 0735-51 15 49,
fax: 042-236629, e-post: Tomas Johannesson

Suppleant
Rolf Nilsson, Klövervägen 11, 145 67 Norsborg, tel. 0705-878910
e-post: Rolf Nilsson