Ritningsarkivet består idag endast av fartyg byggda utomlands för utländska redare. Ritningar över fartyg byggda på svenska och utländska varv för svenska redare, samt ritningar för fartyg byggda på svenska varv har placerats ut på arkiv runt om i landet. Anledning är bättre förvaring i all framtid. En lista över var ritningar finns idag finns i biblioteket.

I samband med att varven i Sverige försvann, rederier upphörde försvann även många ritningar. Har du ritningar liggande, jag tar mer än gärna i mot dem för att slussa dem vidare till olika arkiv där de hör hemma.

Kontakta Klubb Maritims bibliotekarie Kalle Osterman för mer information om ritningar:

Karl Osterman
Axel Danielssons väg 354
215 82 Malmö
Tel: 040-271105 eller 073-940 3431
e-post: karl.osterman@klubbmaritim.com