Julhälsning

Snart har vi lagt år 2012 till handlingarna. Jag ser med spänning fram mot jubileumsåret 2013 och de aktiviteter som föreningen planerar. Klubb Maritim är en fräsch 50-åring med mycket potential. Föreningens avdelningar är fyllda av aktiviteter och om du som medlem inte har besökt ett avdelningsmöte så passa på när möjlighet ges.

Från senaste styrelsemötet i Helsingborg kan jag rapportera att vi gick igenom budgeten för 2013. Biblioteket och Ritningsarkivet har slagits samman till en post som heter Mediateket. Anledningen till detta är att vår bibliotekarie Karl Osterman numera sköter både bibliotek, film- och ritningsarkiv. På förslag från bibliotekarien så kommer ritningarna från Uddevallavarvet att överföras till Landsarkivet i Göteborg. Principen kommer i fortsättningen att vara så att vi kommer att föra över ritningar till de landsarkiv som har övriga handlingar från varven ifråga. Detta innebär att endast de ritningar som landsarkiven inte finner intressanta blir kvar i klubbens arkiv.

Föreningen deltog även i år på bokmässan i Göteborg. Både Riksföreningen och Klubb Maritim Göteborg var på plats och deltagarna var mycket nöjda med upplägget varför föreningen även nästa år förhoppningsvis deltar.

2013 års första styrelsemöte kommer att hållas i Göteborg den 2 februari.

Jag vill avsluta med att tacka alla medlemmar som ställt upp och arbetar ideellt i föreningen under det gångna året. Utan Er har vi ingen förening.

Med önskan om en God Jul och ett Gott Nytt Jubileumsår.

Per Lycke
Ordförande

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.