Huvudstyrelsen har hållit möte i Göteborg den 15 oktober.

Styrelsen kunde konstatera att det har varit en aktiv sommar med många aktiviteter och många medlemmar som har arbetat väldigt mycket för föreningens bästa. Allt ifrån Tall Ship Races i Halmstad till Bokmässan i Göteborg. På många håll har föreningen varit synlig. Tack för det!

På mötet diskuterade vi vår PR-verksamhet och hur vi marknadsför Klubb Maritim. Vi beslöt att på nästa möte, som vi håller i Göteborg den 4 februari, ta fram ett förslag till en långsiktig verksamhetsplan för PR och marknadsföring. Planen ska sedan sändas ut till alla avdelningar för inhämtande av synpunkter och kommentarer. Tyvärr har föreningens PR-man Krister Bång meddelat att han slutar som PR-man. Jag vill på styrelsen vägnar tacka Krister för den finna insatsen som han gjort som PR-man under året.
Vi godkände även kommande års budgetförslag.
Aktiviteter som ska ske under jubileumsåret 2013 håller på att tas fram. En medlemsresa till Istanbul är under planering, likaså någon form av jubileumsbok.
2013 blir ett spännande år med höjdpunkten i form av en jubileumsfest i Helsingborg i augusti.
Årsmötet 2012 hålls i Oxelösund den 5 maj. Huvudstyrelsen kommer att hålla sitt andra styrelsemöte, den 10 mars, i Oxelösund.

Ordförandekonferensen för 2012 planeras gå av stapeln under augusti-september i form av en kryssning med Birka Paradise, t/r Stockholm-Mariehamn. Under resan ska vi arbeta med det förslag till verksamhetsplan som framtagits tidigare gällande PR och marknadsföring och med eventuella andra frågor som känns aktuella.

Slutligen kan jag meddela att jag som representant för Klubb Maritim, deltog på vår norska systerförening, NSS, årsmöte i Haugesund i maj i år. Det var mycket uppskattat från båda håll och jag hoppas att vi kan skapa en tradition av att besöka varandras årsmöten och på sikt hitta olika möjligheter till samarbete.

Ålandshälsningar, Per Lycke