Medlemsinformation

Vill du ha dekaler och en informationsfolder om Klubb Maritim? Till avdelningarna finns det också möjlighet att få etiketter med medlemmarnas adresser för medlemsutskick, till självkostnadspris.
Kontakta Tomas Johannesson om du är intresserad.

Ladda ner Klubb Maritims stadgar nya för 2020.

Skaffa dig Klubb Maritims matrikel! Du får den utan kostnad i digital form, antingen via e-post eller på ett insänt USB-minne till Båtologens adress!

Medlemsantal:

Statistik 2008-06-30:

statistik juni 08

Statistiken vid halvårsskiftet 2008 visar en ökning med totalt 87 medlemmar sedan första kvartalet. Störst ökning har avdelningen i Göteborg, med 20 nya medlemmar medan Gävle har högst ökning i procent, nämligen 6 procent.

2008-04-01:

Några enkla diagram över medlemsutvecklingen i avdelningarna:antal1antal2antal3