Marknadsföring

Riksföreningen Klubb Maritim har tagit fram så kallade rollups för marknadsföring av vår förening. Så här använder vi den i Lidköping:

rollup

Vi placerade på Lidköpings Stadsbibliotek i läsrummet. Vi tycker den pryder sin plats. Vi lade även ut några exemplar av Båtologen samt ett knippe med de nya foldrarna.