Årsmötet 2016

Fredagen den 29 januari 2016 hölls årsmöte i Klubb maritim Linköping.

Verksamhetsberättelse för Klubb Maritim

Lidköpingsavdelningen för tiden 1 Januari – 31 December 2015

Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Carl-Axel Bouveng
Vice Ordförand: Jan Brandt
Kassör: Olof Norrman
Sekreterare: Anders Hedevik
Styrelseledamöter: Göran Elmbrant och Rolf Essnert

5 kombinerade styrelse- och planeringsmöten har avhållits. Under året har vi haft 6 medlemsmöten, förutom årsmötet och den årliga höstresan.

26 februari: Föredrag av Lars Berglund om Lidan Marin AB.

26 mars: Filmkväll om konvojtrafiken under andra världskriget.

23 april: Lennart Bornmalm berättade om varvens uppgång och fall.

28 maj: Vårsäsongen avslutades med ett besök på Micore Plast AB.

11-13 juli: Ostindiefararen på besök i Lidköping. Klubb Maritim på plats för att värva nya medlemmar, vilket vi lyckades ganska bra med.

27-30 september:  4-dagars resa till Flensburg.

29 Oktober: Höstens första medlemsmöte berättade Erik Axelsson, 1:e maskinist, om supply- och servicefartyget NS Orla.

26 November: Studiebesök på Franssons Marinservice Framar AB.

Våra sammankomster är alltid välbesökta av ett 40 tal medlemmar.

Lidköping den 22 Januari 2016
Anders Hedevik, sekreterare
Carl-Axel Bouveng, ordförande