Årsmötet 2015

Fredagen den 30 januari hölls årsmötet i Klubb Maritim Lidköping.  Efter Rolf Lindströms bortgång valdes nu en ny ordförande, Carl-Axel Bouveng.

Verksamhetsberättelse för tiden 1 januari – 31 december 2014

Styrelsens sammansättning har varit följande:
Ordförande: Rolf Lindström
Vice ordförande: Jan Brandt
Kassör: Olof Norrman
Sekreterare: Anders Hedvik
Styrelseledamöter: Carl-Axel Bouveng, Göran Elmbrandt, Rolf Essnert

5 st kombinerade styrelse- och planeringsmöten har avhållits. Under året har vi haft 6 st medlemsmöten, förutom årsmötet och den årliga höstresan.

27 februari: Filmkväll om Svenska Ostasiatiska Kompaniets fartyg.

27 mars: Iris Axelsson berättade en fascinerande med anknytning till Kållandsö.
Kvällen fortsatte med att visa bilder från resor under åren som gått.

24 april: Per Lagerström från Sjöfartsverket berättade och analyserade framtiden för Vänersjöfarten.

8-11 september: Resa till Polen (Gdynia – Gdansk)

25 september: Höstens första medlemsmöte berättade Karl Kovarik om sin tid som maskinreparatör ombord på Gripsholm och Kungsholm under åren 1964-1970.

30 oktober: Krister Bång berättade om hur Klubb Maritim bildades.

27 november: Lars-Göran Nilsson (Vänermuseét) berättade och visade bilder om museets marina samlingar.

Medlemsantalet var vid årets slut 127 st
Våra medlemsmöten är alltid välbesökta av 35-40 medlemmar.

Lidköping den 12 Januari 2015
Anders Hedevik, Sekreterare
Jan Brandt, Vice Ordförande