Årsmötet 2014

Fredagen den 31 januari hölls årets årsmöte. Inga förändringar skedde i styrelsen. Mötet var välbesökt.

årsmöte 2014

I verksamhetsberättelsen för året som gått kan vi läsa att sju medlemsmöten hållits, plus årsmöte och den årliga höstresan. Våra sammankomster har varit flitigt besökta av 35-40 medlemmar. De har bland annat kunnat ta del av en filmkväll om valfångst ur Ingvar Nilssons filmarkiv, när Mikael Nilsson från Kustbevakningen berättade och visade bilder om verksamheten på Vänern, och en film om Panamakanalen. Två berättarkvällar har hållits och Björn Svanholm har underhållit med visor och Limerickar. Vårsäsongen avslutades ombord i Vänergaleasen Mina på tur i Kinneviken. Årets höstresa gick till hamnstaden Rendsburg vid Kielkanalen i Tyskland.

Under övriga frågor informerade ordförande Rolf Lindström om kommande aktiviteter. Årets studieresa går i år till Gdynia i Polen. Ordförande Rolf Lindström tackade Jan Brandt för väl utfört arbete under år 2013.