Årsmötet 2013

Fredagen den 25 januari klockan 19 hölls årets årsmöte.

Ordföranden Rolf Lindström öppnade mötet och hälsade välkommen, särskilt till nya medlemmar. Mötet inleddes med en parentation över avlidna medlemmar.

Rolf Essnert valdes in som ny ledamot i styrelsen och Jan Brandt är numera vice ordförande.

Ur verksamhetsberättelsen:
Ett aktivt år har passerat. Sju månadsmöten har hållits, med god uppslutning av medlemmarna. Avdelningen har en god ekonomi. Vid varje månadsmöte medverkar alltid någon föredragshållare eller visas någon film. Bland några intressanta föredragshållare som medverkat under året kan nämnas:  Jarl Simonsson från Skaftölandet som berättade om Evert Taube, Jan Johansson och Ingvar Nilsson som berättade om sina anställningar på varv i Göteborg med chefsbefattningar inom elsystemet, och Peter Rubinstein som berättade en fascinerande historia hur han tillsammans med tre andra unga sjömän startade Visby Tankers.
I maj gjordes ett besök på Trellevarvet där Per Johnsson berättade om varvets verksamhet. Grillmästare Olle Norrman serverade korv med tillbehör.

Medlemsantalet vid årets slut var 123, en ökning med tre sedan förra året.

Under rubriken övriga frågor föreslog ordföranden en varm applåd för Jan Brandt, som han sa både ”feskade” och värpte ägg för att tillverka de goda landgångar med ägg och ansjiovis till våra månadsmöten.

Årsmötet avslutades med en gemensam måltid i lokalen på Målaregatan 8.

årsmötet 2013