Årsmötet 2012

Ordförande Rolf Lindström kunde hälsa 33 medlemmar välkomna, varefter  en parentation hölls för Paul Jonsson som avlidit under året.

Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Lindström och till sekreterare  Anders Hedevik. Verksamhets- samt revisionsberättelsen upplästes och godkändes utan några förbehåll. Där framgår att klubben har god ekonomi, och att medlemmarna är flitiga besökare vid klubbens månadsmöten.

Vid varje månadsmöte medverkar alltid någon föredragshållare eller visas någon film. Bland några intressanta fördragshållare som medverkat under året kan nämnas: Anders Källson som berättade om Thunbolagens verksamhet och framtidsplaner samt Kjell Hedvall som berättade om den blivande hamnstaden. En mycket stor höjdpunkt blev årets resa till Bad Doberan/Rostock som många medlemmar gärna vill återbesöka.

Efter valen ser styrelsen ut som följer:
Ordförande: Rolf Lindström.
Vice ordförande: Hans Svensson.
Sekreterare: Anders Hedevik.
Kassör: Olle Norrman.
Övriga ledamöter: Jan Brandt, Göran Elmbrant samt Carl-Axel Bouveng (nyval).

Medlemsantalet vid årets slut var 120 medlemmar.

Av gammal tradition avslutades årsmötet med en mycket god och väl tilltagen supé. Stämningen blev allt högre under kvällen med poesiuppläsning, ej tryckbara historier och musik av klubbens egna musikanter.

Bilder från årsmötet:
Foto: Tommy Andersson och Olle Norrman

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012

KM Lidköping årsmöte 2012