Årsmötet 2010

2010 års årsmöte hölls den 29 januari. Ingen förändring skedde i styrelsen.

Från verksamhetsberättelsen:

Medlemsantalet var vid årets slut c:a 110 st.

Fyra kombinerade styrelse- och planeringsmöten har hållits. Under året har vi haft fem medlemsmöten, förutom årsmötet och resan till Stralsund i norra Tyskland.

På februarimötet visade Ingvar Nilsson film om norsk valfångst.
I mars månad berättade Rune Janbom om Vänern och dess möjligheter, Trollhätte kanal, NOHAB i Trollhättan m.m.
På aprilmötet visades en intressant film om Ostindiefararen Götheborg.
Mötet i maj månad blev inställt på grund av dåligt väder. Meningen var en utflykt med Vänergaleasen MINA.
I september månad ordnades en resa till Stralsund och ön Rügen i norra Tyskland.
På oktobermötet kåserade Jan Schöneman och visade film om en färd i Vänern och Nordsjön.
Höstens möte i november avslutades med en film om linjesjöfart.

Bilder från årsmötet. Foto: Tommy Andersson.

DSCN0222_redigerad-2

DSCN0226_redigerad-2

DSCN0227_redigerad-2

DSCN0228_redigerad-2

DSCN0230_redigerad-1

DSCN0234_redigerad-1

DSCN0235_redigerad-1

DSCN0240_redigerad-1

Jan Johansson sjöng ”Valfångarvalsen”.

DSCN0243_redigerad-1