Köp vår jubileumsbok!

Nu finns Klubb Maritims jubileumsbok KLUBB MARITIM GENOM 50 ÅR att köpa. Boken omfattar 316 sidor, inbunden och rikligt illustrerad. Innehållet belyser Klubb Maritims verksamhet under åren 1963-2013 genom olika artiklar som varit publicerade i Båtologen. Vidare finns det notiser om verksamheten inom Klubbens kretsar och avdelningar.

Boken kostar för medlemmar 200:- vartill kommer porto med 60:-.
För icke medlemmar är priset 250:- + porto 60:-
Beställ boken omgående, så att du inte går miste om den!

Beställning gör du genom att sätta in beloppet på PG 66 68 87-5 eller BG 705-4430. Glöm inte att ange namn och adress samt medlemsnummer (om du är medlem).

Har du frågor går det bra att kontakta Tomas Johannesson, tel. 042-236629 eller e-post tomas.johannesson@klubbmaritim.com

jubileumsbok