Nu finns Klubb Maritims jubileumsbok KLUBB MARITIM GENOM 50 ÅR att köpa. Boken omfattar 316 sidor, inbunden och rikligt illustrerad. Innehållet belyser Klubb Maritims verksamhet under åren 1963-2013 genom olika artiklar som varit publicerade i Båtologen. Vidare finns det notiser om verksamheten inom Klubbens kretsar och avdelningar.

Boken kostar för medlemmar 200:- vartill kommer porto med 60:-.
För icke medlemmar är priset 250:- + porto 60:-
Beställ boken omgående, så att du inte går miste om den!

Beställning gör du genom att sätta in beloppet på PG 66 68 87-5 eller BG 705-4430. Glöm inte att ange namn och adress samt medlemsnummer (om du är medlem).

Har du frågor går det bra att kontakta Tomas Johannesson, tel. 042-236629 eller e-post tomas.johannesson@klubbmaritim.com

jubileumsbok