Klubb Maritims avdelning i Västervik bildades 2005 och har en egen hemsida allt sedan dess. I juni 2017 har vi fått databasproblem och har därför denna tillfälliga sida tills vi fått ordning på felet.

Aktiviteter:

Sommaren 2017

Lördagen den 29 juli kl. 15,00: grillafton hos Lennart Andersson, Kårö. Samåkning. Bindande anmälan till Bo Nord telefon 0490-13651 / 070-150 40 39 och Lennart Andersson 0493-61400 / 070-848 79 39 senast 25 juli.
Vi bjuder på grillad och rökt fisk, men vill man äta kött kan man ta med sig det. Drycker medtages.

Välkomna hälsar styrelsen med anordnare!

Höst och vinter 2017-2018

Onsdag 30 augusti: Klubbafton kl.18.00 vid Sjöräddningen SSRS i Loftahammar. Samåkning från Stenhamraparkeringen klockan 17,00, för deltagande vänligen ring till Jan Graunert telefon 070-7657133.

Onsdag 20 september:  Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan. Filmförevisning

Onsdag 11 oktober: Klubbafton kl. 1900. Aspölaboratoriet vid OKG.

Onsdag 15 november: Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan.

Julbord i december. Mer information kommer senare.

2018

Årsmöte onsdagen den 14 februari i Kajutan. Mer information kommer senare.

Klubblokal:

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Styrelsen:

Ordförande Håkan Karlsson, tel 0490-338 06,
e-post vastervik@klubbmaritim.com

Vice ordförande Bo Törnblom, tel 070-650 91 37

Kassör Ove Andersson, tel 070-277 25 20

Sekreterare Nils-Erik Johansson, tel 0490-216 25

Vice sekreterare Jan Graunert, tel 0490-106 86

Ledamot Bo Johansson, tel 070-546 77 38

Suppleant Alf Johansson, tel 0490-184 84

Suppleant  Jens Johansson, tel 073-963 16 02