Klubb Maritims avdelning i Västervik bildades 2005 och har en egen hemsida allt sedan dess. I juni 2017 har vi fått databasproblem och har därför denna tillfälliga sida tills vi fått ordning på felet.

Aktiviteter:

Höst och vinter 2017-2018

Onsdag 11 oktober: Klubbafton kl. 1900. Aspölaboratoriet vid OKG.

Onsdag 15 november: Medlemsmöte kl. 1900 i Kajutan.

Julbord i december. Mer information kommer senare.

2018

Årsmöte onsdagen den 14 februari i Kajutan. Mer information kommer senare.

Välkomna hälsar styrelsen med anordnare!

Klubblokal:

De flesta medlemsmöten hålls i klubblokalen Kajutan (bilden) på Södra Varvsgatan (ingång från gården) om inte annat anges. Fika till självkostnadspris brukar serveras på våra möten. Välkommen!

Styrelsen:

Ordförande Håkan Karlsson, tel 0490-338 06,
e-post vastervik@klubbmaritim.com

Vice ordförande Bo Törnblom, tel 070-650 91 37

Kassör Ove Andersson, tel 070-277 25 20

Sekreterare Nils-Erik Johansson, tel 0490-216 25

Vice sekreterare Jan Graunert, tel 0490-106 86

Ledamot Bo Johansson, tel 070-546 77 38

Suppleant Alf Johansson, tel 0490-184 84

Suppleant  Jens Johansson, tel 073-963 16 02