Styrelsen

Ordförande:
Bengt Andersson, tel 0733-44 92 29, e-post: bengta5@hotmail.com

Sekreterare:
Anders Mattsson, tel.070-549 55 20 e-post: anders@umanshipping.com

Vice ordförande:
Charles Johansson, tel 0454-176 54

Kassör:
Olof Wahlström, tel 0454-509 83, mobil 073-761 41 87

Ledamöter:
Sven Sjöstrand, tel 0454-135 83
Tore Olsson. tel 0454-504 07
Gilbert Emilsson 0455-339312