Föreningssamarbete

2014-03-30:

Vi samarbetar med Sölvesborgs varvshistoriska förening i Sölvesborg och har bland annat haft gemensamt månadsmöte.

2012-09-25:

Klubb Maritim Karlshamn och Blekinge Sjöfartsmuseum samarbetar med Flottans Män Karlshamn.

Det är med glädje vi kan meddela att vår förening nu inlett ett samarbete med Flottans Män Karlshamn och Blekinge Sjöfartsmueum. Eftersom vi kan konstatera att vi har många gemensamma intressen, nämligen sjöfarten i alla dess former, tycker vi att det är en bra idé att samverka på olika sätt. Denna samverkan kan exempelvis bestå i gemensamma föreläsningar, praktiskt arbete och marknadsföring.

Länk till Flottans Män: www.flottansman.se/karlshamn

Länk till Blekinge Sjöfartsmuseum: www.sjofartsmuseum.se