Välkommen!

Klubb Maritim Karlshamn är en avdelning inom Klubb Maritims riksförening i Sverige. Föreningen är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord.

I vår avdelning kan du som bor i Karlshamn med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla sjöfartsintresserade.

Aktiviteter

2021

Årsmötet flyttas till mån. 12 april kl. 18.00 Plats Seniorernas Hus Regeringsgatan 7 Karlshamn (mot Näsviken).

Anmälan till Bengt 0733 449229 el. epost bengta5@hotmail.com

Vårens möten är inställda.

Det är inte säkert epost funkar till karlshamn@klubbmaritim.com

Vid eventuella ändringar se hemsidan klubbmaritim.com/karlshamn och Båtologen nr 2-21 den  1 april.

Välkomna!

Vi träffas alltid på Seniorernas hus, Regeringsgatan 7 i Karlshamn (mot Näsviken).
Kontakta Bengt 0733 449229, eller epost: karlshamn@klubbmaritim.com.

Vi samarbetar med Sölvesborgs varvshistoriska förening samt med Flottans Män och Blekinge Sjöfartsmuseum. Läs mer.