Klubb Maritim Karlshamn är en avdelning inom Klubb Maritims riksförening i Sverige. Föreningen är en intresseorganisation för alla som är intresserade av sjöfart, både fartygshistoria och livet ombord.

I vår avdelning kan du som bor i Karlshamn med omnejd vara medlem. Vårt syfte är social gemenskap och vi välkomnar alla sjöfartsintresserade.

Välkommen till oss!

Aktiviteter 2017

Vi planerar en utflykt till Hanö torsdag den 24 augusti, datum går att ändra fram till 7 juli. Intresseanmälan kan göras med e-post till karlshamn@klubbmaritim.com eller telefon till Bengt 0733-449229. Anmälan kan göras efter annons i nästa Båtologen No 4-17.

Välkomna!

Den 30 och 31 maj 2015 hölls riksföreningens årsmöte i Karlskrona, arrangerat av KM Karlshamn och KM Kalmar.

Vi samarbetar med Sölvesborgs varvshistoriska förening samt med Flottans Män och Blekinge Sjöfartsmuseum. Läs mer.