Styrelsen

Ordförande och sekreterare:
Anders Bergenek,
Varpvägen 16, 302 25  HALMSTAD
E-post

Kassör:
Per Nilsson, tel 035-15 84 21
Norra vägen 17  4tr,  302 31  HALMSTAD
E-post

Ledamöter:
Kjell Jönsson, tel 035-13 01 44
Norra vägen 21,  302 31  HALMSTAD
E-post

Carl Erik Rydberg

Henry Bentin

Suppleant:
Jan Fällmar