Vår avdelning och vår verksamhet

Klubb Maritim Halmstad har cirka 140 medlemmar. Vi träffas första torsdagen i månaden för en trevlig samvaro, intressanta föredrag och fika till självkostnadspris. Mötena är uppbyggda kring ett föredrag, som kombineras med förtäring och möjligheter till umgänge.

Vår policy är att mötena skall vara öppna även för icke-medlemmar. Tanken är att dessa på sikt kommer att lockas att bli medlemmar.

Klubb Maritim Halmstad har genom detta också ett öppet och positivt samarbete med medlemmarna i Flottans Män, Najadens Vänner, Kranens Vänner, Olgas Vänner och Halmstads Varvs- och Slipsällskap samt med personal och besökare i Sjömanskyrkan.

Bilder från Klubb Maritim Halmstads seglingar på stadens marinfestival 2007 med Aphrodite och 2008 med Störtebeker:

En verklig fotoentusiast i flödande solsken på Aphrodite.


Det är roligt att få hissa segel.


Per Nilsson blickar ut över Kattegatt. Han har varit kassör i Halmstadavdelningen sedan den startade.


På turen med Störtebeker var vädret mera ”rough”.


När seglen hissas saknas aldrig frivilliga.


Finns det något bättre än att få vara till sjöss?