Möteslokal

Vi håller våra medlemsträffar i Sjömanskyrkan vid Strandgatan i Halmstad, precis nedanför Centralstationen.


Sjömanskyrkan i Halmstad är lätt att hitta nere vid Nissan och det finns goda möjligheter till parkering. Här är stämningen lugn och skön och fikat extra gott!