Historik

Klubb Maritim i Halmstad har en lång tradition av att träffas. Redan på 1980-talet ordnade Nils-Emil Lundqvist och Sperling Bengtsson möten med föredrag för KM-medlemmar. Bland de tidiga entusiasterna märktes också den mångkunnige KB Bjering.

Verksamheten drevs sedan under flera år av Göran Freiholtz, som då även var medlem av Klubb Maritims centrala styrelse. På 1990-talet formaliserades verksamheten med Anders Bergenek som ordförande, känd som författare till böcker om färjesjöfart. Han efterträddes 2009 av före detta maskinchefen och inspektören i Lion Ferry, Carl-Erik Rydberg.

2014 tog Lars Ohlsson över uppdraget som ordförande. Han har ett förflutet inom Flygvapnet. Ytterligare en veteran i styrelsen är hamnexperten Per Nilsson som har varit kassör i cirka 20 år.

Färjetrafiken har haft en speciell status i Klubb Maritim Halmstad. På varje möte träffas flera veteraner från Lion Ferry.

Sedan mitten av 1990-talet har mötena hållits i Sjömanskyrkan på Strandgatan. Här finns en genuin värme och trevnad som återspeglas i stämningen på våra möten.

Det finns ett mycket gott förhållande till Flottans Män i Halmstad vars ordförande Kjell Jönsson också sitter i den lokala KM-styrelsen.

På Klubb Maritims möten välkomnar vi också även icke-medlemmar i förhoppningen att de med tiden ska vilja gå med i Klubb Maritim. Mötena brukar samla 20-40 personer.

 


Solnedgång över Laholmsbukten med Aphrodite i förgrunden.