2009

Bilder från möten under 2009:

4 juni: Gunnar Strandqvist berättar om "Anfallet på Norden 1940".
4 juni: Gunnar Strandqvist berättar om ”Anfallet på Norden 1940”.
29 juni: Besök på bogserbåten "Ägir" i Halmstad. Från vänster: Lasse Ohlsson, Sven Strömberg och Jan Preuss.

29 juni: Besök på bogserbåten "Ägir" i Halmstad. Från vänster: Lasse Ohlsson, Sven Strömberg och Jan Preuss.

29 juni: Besök på bogserbåten "Ägir" i Halmstad. Från vänster Jan-Erik Johansson, Sven Borg, Sven Strömberg och befälhavaren Roger Thein.

29 juni: Besök på bogserbåten "Ägir" i Halmstad. Från vänster Jan-Erik Johansson, Sven Borg, Sven Strömberg och befälhavaren Roger Thein.

29 juni: Lasse Ohlsson Informerar om renoveringen av "Olga".

29 juni: Ombord på Ägir.

20 augusti: Lasse Ohlsson Informerar om renoveringen av "Olga".

20 augusti: Lasse Ohlsson Informerar om renoveringen av "Olga".

1 oktober: Lennart Larsson berättar om "Seglats på kanalerna I Tyskland".

1 oktober: Lennart Larsson berättar om "Seglats på kanalerna I Tyskland".

6 november: Åke Hassbjer förbereder sitt föredrag "Tre berömda kryssningsfartyg".

6 november: Åke Hassbjer förbereder sitt föredrag "Tre berömda kryssningsfartyg".

Tidigare möte:


Halmstadsavdelningens ordförande Carl-Erik Rydberg var föredragshållare den 4 december 2008.


På decembermötet 2008 berättade Carl-Erik Rydberg och visade film med temat När PRINS BERTIL seglade över Atlanten. Med på den resan var även Totte Eriksson och Jan-Erik Johansson som ses på bilden 42 år senare tillsammans med Carl-Erik.