styret_small.jpg

Styrelsen, från vänster: Krister Bång, Leif-Erik Tullock, Rickard Sahlsten,
Ragnar Magnander, Lennart Ramsvik, Jan Eriksson och Bertil Söderberg
(Andreas Ingvarsson saknas på bilden)

Ordförande:
Krister Bång,
tel 031-26 38 38, 0705 60 88 31,
e-post

Sekreterare:
Rickard Sahlsten
e-post

Kassör:
Jan Eriksson,
tel 031-26 31 64
e-post

Vice ordförande:
Bertil Söderberg,
tel 031-45 91 98
e-post

Ledamot:
Leif-Erik Tullock,
tel 0304-67 16 06
e-post

Suppleanter:
Ragnar Magnander,
tel  031-41 83 43
e-post
Lennart Ramsvik
tel 031-29 83 80, 0705 92 41 98
e-post
Andreas Ingvarsson
e-post