Möteskalendern för Klubb Maritim – Göteborg

Vi har öppet i Kajutan alla tisdagar, från och med den 17 augusti till och med den 14 december, mellan klockan 18 och 21. Vi har också öppet varje torsdag, från och med oktober, mellan 12 och 15 för enskild forskning.

Vi bjuder på kaffe. Kajutan finns i Gamla Sockerbruket med adress Sockerbruket 17 in på gården, första våningen. Tel: 031-24 65 15.

Tisdagen 5 april kl. 19

Klubbmedlemmen Lars Zimmerman har arbetat på Fyrskepp och berättar om det speciella livet ombord. Lasse berättar även om fyrar och krigslotsning på västkusten under andra världskriget.

Detta föredrag är ett samarrangemang med Svenska Fyr Sällskapet.
Kom i god tid för bra plats!

Filmaftnar
Följande tisdagar har vi filmvisning i lokalen. Deltagarna kan påverka urvalet.
11 januari, 8 februari, 8 mars och 12 april.

Välkommen